Forenklet damptett undertak av armert polyetylen.
Vis mer

Film­tex un­der­tak

NOBB nr: 11293693

Varenr: 430012

Diffusjonstett undertak for uisolerte skråtak med takfall > 15°

  • Lav vekt

Forenklet damptett undertak av armert polyetylen.
Vis mer

Bruksområde

Benyttes som undertak i uisolerte skrå takkonstruksjoner med utvendig nedløp. Undertaket bør bare benyttes i kalde, godt ventilerte bygg. Aktuelle bruksområder er garasjetak og tak i drifts- og landbruksbygg. Filmtex kan også benyttes som en ekstra robust og solid dampsperre.

Produktinformasjon

Bredde:1,3 m
Lengde:25 m
Minste takvinkel:15 °
Vekt (pr enhet):5 kg
Bruddforlengelse Langs:EN 12311-1NPD* %
Bruddforlengelse Tvers:EN 12311-120 ± 5 %
Bruddforlengelse etter aldring, Langs:EN 12311-1100 %
Bruddforlengelse etter aldring, Tvers:EN 12311-1100 %
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1:EN ISO 11925-2F
Helse- og miljøskadelige stoffer:Ingen metode tilgjengeligIngen (Notat 1)
Rivstyrke, langs:EN 12310-1450 ± 50 N
Rivstyrke, tvers:EN 12310-1450 ± 50 N
Strekkstyrke/Strekkfasthet Langs:EN 12311-1650 ± 50 N/50 mm
Strekkstyrke/Strekkfasthet Tvers:EN 12311-1650 ± 50 N/50 mm
Strekkstyrke/Strekkfasthet etter aldring, langs:EN 12311-1650 ± 50 %
Strekkstyrke/Strekkfasthet etter aldring, tvers:EN 12311-1100 %
Vanndampmotstand (sd):EN ISO 12572 (C)NPD* m
Vanntetthet:EN 1928 (A)W2
Vanntetthet etter aldring:EN 1928 (A)W2
Filmtex Undertak legges direkte på taksperrene og er godkjent ned til 15° takvinkel. Undertaket kan monteres både vertikalt og horisontalt. Ved vertikal montering skal det benyttes klemte omlegg i skjøtene. På åstak kan duken monteres både over og under åsene.