Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+
Diffusjonsåpent underlagsbelegg med klebekant og fuktsikker Tyvek® membran teknologi.
Vis mer

Tyvek® D-Pro

NOBB nr: 47192698
Varenr: 564163
Underlagsbelegg for dampåpen taktro
  • Omlegg med klebekant
  • Godkjent ned til 10° takfall
  • Garanti 30 år som system
  • SINTEF Teknisk Godkjent
Diffusjonsåpent underlagsbelegg med klebekant og fuktsikker Tyvek® membran teknologi.
Vis mer

Bruksområde

Benyttes som diffusjonsåpent underlagsbelegg i isolerte skrå takkonstruksjoner med dampåpen bærende taktro. D-Pro er godkjent ned til 10 graders takvinkel og kan benyttes både til nybygg og rehabilitering.

Produktinformasjon

Bredde:1,5 m
Lengde:50 m
Materiale:Spunnet polyetylen og polypropylen filt
Vekt (pr enhet):11,5 kg
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1:EN ISO 11925-2E
Vanntetthet:EN 1928 (A)W1
Vanndampmotstand (sd):EN ISO 12572 (C)0,03 ± 0,015 m
Strekkstyrke/Strekkfasthet Langs:EN 12311-1345 ( min 290, max 400) N/50 mm
Strekkstyrke/Strekkfasthet Tvers:EN 12311-1290 (min 235, max 345) N/50 mm
Strekkstyrke/Strekkfasthet etter aldring, langs:EN 12311-190 %
Strekkstyrke/Strekkfasthet etter aldring, tvers:EN 12311-190 %
Bruddforlengelse Langs:EN 12311-114 (min 10, max 18) %
Bruddforlengelse Tvers:EN 12311-120 (min 15, max 25) %
Bruddforlengelse etter aldring, Langs:EN 12311-185 %
Bruddforlengelse etter aldring, Tvers:EN 12311-185 %
Rivstyrke, langs:EN 12310-1175 (min 125, max 225) N
Rivstyrke, tvers:EN 12310-1175 (min 125, max 225) N
Fleksibilitet i kulde:EN 1109-40 °C
Underlagsbelegget har klebekant og monteres horisontalt langsetter taket. Monteringen starter ved takfot og avsluttes ved møne. Til gjennomføringer, reparasjoner og forsegling til andre bygnings-materialer benyttes takmansjetter, undertak tape og butylbånd.