Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+
Ekstra kraftig undertaksbelegg med selvklebende omlegg og glidesjikt.
Vis mer

Isokraft

NOBB nr: 43011496
Varenr: 525101
Undertaksbelegg for bærende taktro
  • Selvklebende omlegg
  • Glidesjikt mot taktro
  • 2 år uten taktekking
  • Godkjent ned til 6° takvinkel
  • Produktgaranti på 30 år
Ekstra kraftig undertaksbelegg med selvklebende omlegg og glidesjikt.
Vis mer

Bruksområde

Benyttes som undertaksbelegg i kalde luftede skrå takkonstruksjoner med bærende taktro av tre. Undertaksbelegget egner seg godt som underlag for båndtekking av stål, skifer og bordtak, torvtak, lektede takpanner, takshingel, betong /teglstein.

Isokraft er godt egnet både til nybygg og rehabilitering.

Produktinformasjon

Miljødeklarasjon (EPD):Last ned EPD
Bredde:1 m
Dekningsareal:10,8 m²
Lengde:12 m
Materiale:Asfalt
Minste takvinkel:6 °
Omlegg bredde:100 mm
Stammemateriale:Kombistamme
Underside:Folie
Vekt (pr enhet):25 kg
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1:EN ISO 11925-2F
Vanntetthet:EN 1928 (A)Godkjent
Strekkstyrke/Strekkfasthet Langs:EN 12311-1580 ± 20 % N/50 mm
Strekkstyrke/Strekkfasthet Tvers:EN 12311-1480 ± 15 % N/50 mm
Bruddforlengelse Langs:EN 12311-140 ± 8 %
Bruddforlengelse Tvers:EN 12311-145 ± 9 %
Rivstyrke, langs:EN 12310-1365 ±10 % N
Rivstyrke, tvers:EN 12310-1365 ±15 % N
Fleksibilitet i kulde:EN 1109-20 °C
Undertaksbelegget har selvklebende omlegg og monteres horisontalt langsetter taket. Isokraft festes med pappstift i det øvre klebefeltet etter at beskyttelsesfolien er fjernet. Ved temperaturer lavere enn + 5 grader anbefales det at klebeflatene forvarmes før sammenklebing. Til reparasjoner gjennomføringer og forsegling til andre bygningsmaterialer benyttes Isola Fugemasse, Flexitett og Takmansjetter.