Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+
Beskytter og drenerer yttervegger under terreng, flate tak- og terrassekonstruksjoner
Vis mer

Multidrain 400

2,05 m 11 m
NOBB nr: 55952362
Varenr: 403131
Dreneringsplate for grunnmur, tak og terrasse
  • Stor dreneringskapasitet
  • Høy kompresjonsstyrke (450 kPa)
  • Kan tilbakefylles med stedlige masser
  • Mer enn 50 års forventet funksjonstid
  • Norskprodusert
2,05 m
1,05 m
Beskytter og drenerer yttervegger under terreng, flate tak- og terrassekonstruksjoner
Vis mer

Bruksområde

Benyttes som beskyttelse- og drensplate utenpå utvendig isolerte yttervegger under terreng, og til fuktsikring, drenering og beskyttelse av membraner i tak- og terrassekonstruksjoner. Kan også benyttes i forbindelse med grønne tak som dreneringssjikt i områder hvor det ikke er behov for vannmagasinering – f.eks. i gangsoner eller takhager med tykke jordlag.

Produktinformasjon

Svanen:Produktet er listet i databasen for byggevareprodukter som kan brukes i svanemerkede bygninger.
Bredde:2,05 m
Byggehøyde:9 mm
Knastehøyde:8/6 mm
Lengde:11 m
Materiale:Polypropylen
Tykkelse:0,75 mm
Vekt pr. m²:785 g
Maks tid før tildekking:EN ISO 122242 Weeks
Kompresjonsstyrke:EN lSO 25619-2450 kPa
Strekkstyrke (d) langs:EN-ISO 1031910,0; ( - 1,1) kN/m
Strekkstyrke (d) tvers:EN-ISO 1031914,0; (- 1,1) kN/m
Bruddforlengelse Langs:EN-ISO 1031955%; ( -10%) %
Bruddforlengelse Tvers:EN-ISO 1031955%; ( -10%) %
Strømningskapasitet i planet rigid/soft Langs:EN ISO 129581,80; ( -0,03) l/sm
Forventet levetid:EN ISO 1343850 Years
Strømningskapasitet i planet rigid/soft Tvers:EN ISO 129581,80 -0,03 l/sm
Motstand mot oksidasjon:EN ISO 13438< 50 godina
Monters på yttervegger under terreng direkte mot isolasjonsplater eller byggesystemer av EPS eller XPS. Alle skjøter skal monteres i omlegg. Platen kan enkelt tilpasses og kuttes med kniv. MD 400 festes med Platon festeskruer for isolasjon. Platen avsluttes 5 cm under terrengnivå og avsluttes med Platon overgangsbeslag. På horisontale flater monteres MD 400 direkte på terrasse- eller tak- membranen. NB: Platen har en dreneringsretning. Skjøter legges i omlegg med overlapping som sikrer gjennomgående drenering. Se monteringstrinn.

Produktoversikt

2,05 m
1,05 m