Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+
Lavtbyggende isolasjonsmateriale som gir areal- og volumgevinst -- reduserer tykkelse av tak-, vegg- og gulvkonstruksjoner.
Vis mer

VIP Superisolasjon

10 mm
Varenr: 680000
Vakuumisolasjon for tak, vegg og gulv
 • Lav varmekonduktivitet
 • Minimal byggehøyde
 • 1/5 del tykkelse av standard isolasjon
 • Lav vekt – lite volum
 • Skreddersydde dimensjoner
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Lavtbyggende isolasjonsmateriale som gir areal- og volumgevinst -- reduserer tykkelse av tak-, vegg- og gulvkonstruksjoner.
Vis mer

Bruksområde

VIP Superisolasjon har SINTEF Teknisk godkjenning for bruk i isolerte takterrasser, men kan også anvendes i vegg, himlinger, lavt byggende gulv, i kjølerom samt flate- og skrå tak. Andre bruksområder er kuldebro bryter rundt vinduer og dører, etasjeskiller, ringmur og grunnmur, og ved bygge- og prosjekteringsfeil som gjør at det ikke er mulig å benytte tradisjonell isolasjon.

Produktinformasjon

Bredde:600 mm
Lengde:1 m
Materiale:Vakuumisolasjon
Tykkelse:10 mm
Dimensjonsstabilitet (%) Langs:< 1 %
Dimensjonsstabilitet (%) Tvers:< 1 %
Rettvinklethet:≤ 5 mm/m
Planhet:≤ 6 mm
Punktlast ved 5% deformasjon:≥ 400 kPa
Trykkfasthet:≥ 125 kPa
Sammentrykning under bestemte last- og temp. betingelser:≤ 3 %
Isola VIP Superisolasjon er branntestet, og kan i forbindelse med flate tak og terrasser benyttes i 60 cm-sonen inn mot gesimsen og vegger. Platene kan brukes alene som det eneste isolasjonssjiktet, eller i kombinasjon med andre isolasjonsmaterialer. Ytterhudsfolien er vann- og damptett, men om den står konstant våt vil dette forringe levetiden. Det skal derfor alltid legges dampsperre på den varme siden av vakuumplatene. Standard vakuumplater kan heller ikke brukes i omvendte tak, men det er mulig å få spesialleveranse med plater pakket inn i vanntett membran. Panelene må ikke kuttes, sages eller punkteres, og skal heller ikke utsettes for direkte belastning fra gangtrafikk eller skarpe gjenstander under monteringsarbeidet.

Produktoversikt

10 mm

 • Tykkelse: 10 mm

20 mm

 • Tykkelse: 20 mm

30 mm

 • Tykkelse: 30 mm

40 mm

 • Tykkelse: 40 mm

50 mm

 • Tykkelse: 50 mm

60 mm

 • Tykkelse: 60 mm