Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+
Rotbestandig membran for beskyttelse av underliggende konstruksjon.
Vis mer

Rotmembran

NOBB nr: 53573255
Varenr: 520146
Rotbestandig membran
  • Membran for grønne/sedum tak
  • Sveisbart omlegg, løstliggende
  • Mot røtter fra takvegetasjon
  • FLL - testet
Rotbestandig membran for beskyttelse av underliggende konstruksjon.
Vis mer

Bruksområde

Isola Rotmembran benyttes i konstruksjoner der fare for at røtter fra levende vekster kan skade vanlig membran. Ved eksempelvis grønne tak, sedumtak, takhager og torvtak

Produktinformasjon

Svanen:Produktet er listet i databasen for byggevareprodukter som kan brukes i svanemerkede bygninger.
Bredde:1 m
Lengde:8 m
Materiale:SBS asfalt med polyesterstamme
Minste takvinkel:0 °
Omlegg bredde:100 mm
Overflate:Finkornet spesialsand
Tykkelse:4,0 mm
Vekt (pr enhet):39,2 kg
Vekt pr. m²:4,9 kg
Rotbestandighet FLL test:Godkjent
Rotbestandighet i hht NS-EN 13948:Godkjent
Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5:EN 13501-5Froof*
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1:EN 13501-1E
Vanntetthet:EN-1928Bestått
Strekkstyrke/Strekkfasthet Langs:EN-12311-11100 ± 200 N/50 mm
Strekkstyrke/Strekkfasthet Tvers:EN-12311-1800 ± 100 N/50 mm
Bruddforlengelse Langs:EN: 12311:150 ± 10 %
Bruddforlengelse Tvers:EN: 12311:150 ± 10 %
Rivstyrke, langs:EN-12310-1220 ± 50 N
Rivstyrke, tvers:EN-12310-1220 ± 50 N
Fleksibilitet i kulde:EN:1109-1-20 °C
Sig etter aldring/Varmesig:EN-11100 mm at 90 °C
Helse- og miljøskadelige stoffer:Ingen metode tilgjengeligIngen
\*Egenskapen “Sikkerhet mot brann” for takkonstruksjoner omfatter fler komponenter som ikke blir levert av Isola. Sikkerhet mot brann kan derfor ikke deklareres i denne ytelseserklæringen.
Isola Rotmembran sveises sammen til et heldekkende tett sjikt. Sveisingen utføres på samme måte som med Mestertekk. Isola Rotmembran legges løst på underlaget og holdes som membran på plass av ovenforliggende konstruksjon. Omleggene skal være 10 cm med full sammensveising i hele omleggsbredden. Punktsveising til underlaget utføres av monteringsmessige hensyn slik at buler og ujevnheter unngås. Forvarming, strekking, detaljer og overganger utføres på samme måte som for Mestertekk. Ved montering under sedumtak, må belegget i tillegg festes mekanisk for å hindre avblåsning.