Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+
Norskprodusert membran for krevende membrankonstruksjoner

Isola Klebemembran har stamme av en kraftig impregnert polyesterfilt som er belagt med SBS elastomérasfalt på over - og undersiden. Oversiden og undersiden er bestrødd med finkornet spesialsand i hele bredden.

Klebemembran

NOBB nr: 56842501
Varenr: 524029
Underlagsbelegg som helklebes i varm asfalt
  • Vanntrykksmembran
  • Membran for helklebing i varmasfalt
  • Kan legges i to lag
  • Norskprodusert
Norskprodusert membran for krevende membrankonstruksjoner

Isola Klebemembran har stamme av en kraftig impregnert polyesterfilt som er belagt med SBS elastomérasfalt på over - og undersiden. Oversiden og undersiden er bestrødd med finkornet spesialsand i hele bredden.

Bruksområde

Isola Klebemembran helklebes i varmasfalt på underlag av betong og danner første sjikt i flerlags membraner. Ferdig lagt danner produktet et robust og tett sjikt som kan ligge uten tildekking over lengre byggeperioder, selv i værharde strøk.

Produktinformasjon

Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5:EN 13501-5Froof*
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1:EN 13501-1F
Vanntetthet:EN-1928Bestått
Strekkstyrke/Strekkfasthet Langs:EN-12311-1770 ± 15 % N/50 mm
Strekkstyrke/Strekkfasthet Tvers:EN-12311-1510 ± 15 % N/50 mm
Bruddforlengelse Langs:EN: 12311:140 ± 20 % %
Bruddforlengelse Tvers:EN: 12311:145 ± 20 % %
Rivstyrke, langs:EN-12310-1200 ± 25% N
Rivstyrke, tvers:EN-12310-1240 ± 25% N
Fleksibilitet i kulde:EN:1109-120 °C
Sig etter aldring/Varmesig:EN-11100 mm at 90 °C
\*Egenskapen “Sikkerhet mot brann” for takkonstruksjoner omfatter fler komponenter som ikke blir levert av Isola. Sikkerhet mot brann kan derfor ikke deklareres i denne ytelseserklæringen.
Lengde:15 m
Materiale:SBS asfalt med polyesterstamme
Tykkelse:2 mm
Vekt pr. m²:2,3 kg
Klebes med varmasfalt til primet betongunderlag. Sideomlegg klebes sammen med 10 cm omlegg. Endeomlegg klebes sammen med 15 cm omlegg.