Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+
Norskprodusert membran for krevende membrankonstruksjoner

Isola Klebemembran 200 har stamme av en kraftig impregnert polyesterfilt som er belagt med SBS elastomérasfalt på over - og undersiden. Oversiden og undersiden er bestrødd med finkornet spesialsand i hele bredden.

Klebemembran 200

NOBB nr: 56842501
Varenr: 524029
Underlagsbelegg som helklebes i varm asfalt
  • Vanntrykksmembran
  • Membran for helklebing i varmasfalt
  • Benyttes som 1. og 2. lag i to-lagsløsning
  • Norskprodusert
Norskprodusert membran for krevende membrankonstruksjoner

Isola Klebemembran 200 har stamme av en kraftig impregnert polyesterfilt som er belagt med SBS elastomérasfalt på over - og undersiden. Oversiden og undersiden er bestrødd med finkornet spesialsand i hele bredden.

Bruksområde

Isola Klebemembran 200 helklebes i varmasfalt på underlag av betong og danner første sjikt i flerlags membraner. Ferdig lagt danner produktet et robust og tett sjikt som kan ligge uten tildekking over lengre byggeperioder, selv i værharde strøk.

Produktinformasjon

Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5:EN 13501-5Froof*
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1:EN 13501-1F
Vanntetthet:EN-1928Bestått
Strekkstyrke/Strekkfasthet Langs:EN-12311-1600 ± 50 N/50 mm
Strekkstyrke/Strekkfasthet Tvers:EN-12311-1510 ± 50 N/50 mm
Bruddforlengelse Langs:EN: 12311:140 ± 8 %
Bruddforlengelse Tvers:EN: 12311:145 ± 9 %
Rivstyrke, langs:EN-12310-1200 ± 50 N
Rivstyrke, tvers:EN-12310-1240 ± 60 N
Fleksibilitet i kulde:EN:1109-1-20 °C
Sig etter aldring/Varmesig:EN-11100 mm at 90 °C
\*Egenskapen “Sikkerhet mot brann” for takkonstruksjoner omfatter fler komponenter som ikke blir levert av Isola. Sikkerhet mot brann kan derfor ikke deklareres i denne ytelseserklæringen.
Lengde:15 m
Materiale:SBS asfalt med polyesterstamme
Tykkelse:2 mm
Vekt pr. m²:2,3 kg
Membranen helklebes med jevn utflyt av varmasfalt. Viktig å dekke hele bredden og unngå luftlommer. Sideomlegg klebes sammen med 10 cm omlegg. Endeomlegg klebes sammen med 15 cm omlegg. Underlaget skal være tørt og må alltid kontrolleres før oppstart for sprekker ol. slik at asfalten ikke kan renne/dryppe ukontrollert. Underlaget skal primes med Isola Bitumen Primer, tørketid for primer må ivaretas. Betongdekke bør forvarmes ved lave temperaturer. For å øke temp. på underlaget samt for uttørking av fukt og rim før applisering av primer og asfalt. Asfalten varmes opp i godkjent asfaltgryte til en temperatur av 160°C ± 10°C. Temperaturer over 170 °C bør unngås. Asfalten appliseres og membranproduktet rulles over med press slik at helklebing skapes. Vi anbefaler ikke utførelse ved temperaturer lavere enn 0°C.