Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+
Norskprodusert membran for krevende membrankonstruksjoner

Isola Klebemembran 300 har stamme av en kraftig impregnert polyesterfilt som er belagt med SBS elastomérasfalt på over - og undersiden. Oversiden og undersiden er bestrødd med finkornet spesialsand i hele bredden.

Klebemembran 300

NOBB nr: 60116573
Varenr: 520130
Underlagsbelegg som helklebes i varm asfalt
  • Robust vanntrykksmembran
  • Membran for helklebing i varmasfalt
  • Kan legges i et lags løsninger
  • Norskprodusert
Norskprodusert membran for krevende membrankonstruksjoner

Isola Klebemembran 300 har stamme av en kraftig impregnert polyesterfilt som er belagt med SBS elastomérasfalt på over - og undersiden. Oversiden og undersiden er bestrødd med finkornet spesialsand i hele bredden.

Bruksområde

Isola Klebemembran 300 helklebes i varmasfalt på underlag av primet betong- Ferdig lagt danner produktet et robust og tett sjikt som kan ligge uten tildekking over lengre byggeperioder, selv i værharde strøk.

Produktinformasjon

Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5:EN 13501-5Froof*
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1:EN 13501-1F
Vanntetthet:EN-1928Bestått
Strekkstyrke/Strekkfasthet Langs:EN-12311-1770±50 N/50 mm
Strekkstyrke/Strekkfasthet Tvers:EN-12311-1680±50 N/50 mm
Bruddforlengelse Langs:EN: 12311:135±5 %
Bruddforlengelse Tvers:EN: 12311:140±5 %
Rivstyrke, langs:EN-12310-1340±90 N
Rivstyrke, tvers:EN-12310-1350±70 N
Fleksibilitet i kulde:EN:1109-1-20 °C
Sig etter aldring/Varmesig:EN-11100 mm at 90 °C
\*Egenskapen “Sikkerhet mot brann” for takkonstruksjoner omfatter fler komponenter som ikke blir levert av Isola. Sikkerhet mot brann kan derfor ikke deklareres i denne ytelseserklæringen.
Lengde:10 m
Materiale:SBS asfalt med polyesterstamme
Tykkelse:3,2 mm
Vekt (pr enhet):38 kg
Vekt pr. m²:3,8 kg
Sideomlegg klebes sammen med 10 cm omlegg. Endeomlegg klebes sammen med 15 cm omlegg. Underlaget skal være tørt og må alltid kontrolleres før oppstart for sprekker ol. slik at asfalten ikke kan renne/dryppe ukontrollert. Asfalten varmes opp i godkjent asfaltgryte til en temperatur av 160°C ± 10°C. Temperaturer over 170 °C bør unngås. Betong primes med Isola Primer før anvendelse. Asfalten tømmes ut og membranproduktet rulles over med press slik at helklebing skapes. Bør ikke benyttes ved temperaturer under -10° C