Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+
Vis mer

Mestermembran

NOBB nr: 22206353
Varenr: 530300
Benyttes til tettesjikt med overdekning
  • Vanntrykksmembran
  • Sveisbart omlegg, løstliggende
  • Lang membran gir få skjøter
  • SINTEF TG 2452, EPD
  • Norskprodusert
Vis mer

Bruksområde

Isola Mestermembran benyttes til tettesjikt med overdekning. Slik overdekning kan for eksempel være betong, singel eller jord. Konstruksjonen over membranen må utføres etter standard regler. Isola Mestermembran kan benyttes i skrå og flate konstruksjoner

Produktinformasjon

Miljødeklarasjon (EPD):Last ned EPD
Bredde:1 m
Lengde:10 m
Materiale:SBS asfalt med polyesterstamme
Overflate:Finkornet spesialsand
Tykkelse:3,4 mm
Vekt (pr enhet):41 kg
Vekt pr. m²:4,1 kg
Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5:EN 13501-5Froof*
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1:EN 13501-1F
Vanntetthet:EN-1928Bestått
Strekkstyrke/Strekkfasthet Langs:EN-12311-1800 ± 20% N/50 mm
Strekkstyrke/Strekkfasthet Tvers:EN-12311-1800 ± 20% N/50 mm
Bruddforlengelse Langs:EN: 12311:140 ± 10 %
Bruddforlengelse Tvers:EN: 12311:140 ± 10 %
Rivstyrke, langs:EN-12310-1250 ± 20% N
Rivstyrke, tvers:EN-12310-1300 ± 20% N
Skjærestyrke i skjøt:EN-12317-1750 ± 20% N/50 mm
Fleksibilitet i kulde:EN:1109-1-15 °C
Sig etter aldring/Varmesig:EN-11100 mm at 90 °C
Punktering, slag, metode A:EN-12691800 mm
Helse- og miljøskadelige stoffer:Ingen metode tilgjengeligIngen
Punktering, Statisk last, metode A:EN-1273020 kg
\*Egenskapen “Sikkerhet mot brann” for takkonstruksjoner omfatter fler komponenter som ikke blir levert av Isola. Sikkerhet mot brann kan derfor ikke deklareres i denne ytelseserklæringen.
Se egen monteringsanvisning.