Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+
Vis mer

Mestermembran

NOBB nr: 22206353
Varenr: 530300
Benyttes til tettesjikt med overdekning
  • Vanntrykksmembran
  • Sveisbart omlegg, løstliggende
  • Lang membran gir få skjøter
  • SINTEF TG 2452, EPD
  • Norskprodusert
Vis mer

Bruksområde

Isola Mestermembran benyttes til tettesjikt med overdekning. Slik overdekning kan for eksempel være betong, singel eller jord. Konstruksjonen over membranen må utføres etter standard regler. Isola Mestermembran kan benyttes i skrå og flate konstruksjoner

Produktinformasjon

Bredde:1 m
Lengde:10 m
Materiale:SBS asfalt med polyesterstamme
Overflate:Finkornet spesialsand
Tykkelse:3,4 mm
Vekt (pr enhet):41,3 kg
Vekt pr. m²:4,13 kg
Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5:EN 13501-5Froof*
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1:EN 13501-1F
Vanntetthet:EN-1928Bestått
Strekkstyrke/Strekkfasthet Langs:EN-12311-1800 ± 20% N/50 mm
Strekkstyrke/Strekkfasthet Tvers:EN-12311-1800 ± 20% N/50 mm
Bruddforlengelse Langs:EN: 12311:140 ± 10 %
Bruddforlengelse Tvers:EN: 12311:140 ± 10 %
Rivstyrke, langs:EN-12310-1250 ± 20% N
Rivstyrke, tvers:EN-12310-1300 ± 20% N
Sig etter aldring/Varmesig:EN-11100 mm at 90 °C
Helse- og miljøskadelige stoffer:Ingen metode tilgjengeligIngen
\*Egenskapen “Sikkerhet mot brann” for takkonstruksjoner omfatter fler komponenter som ikke blir levert av Isola. Sikkerhet mot brann kan derfor ikke deklareres i denne ytelseserklæringen. Isola har testet produktet etter ENV 1187 som omfatter brannklassifisering på flere faktiske konstruksjoner I henhold til NS-EN 13501. Dokumentasjon kan gis på forespørsel.
Se egen monteringsanvisning.