Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+
Isola Sveisemembran er et ett-lags asfaltbasert membranbelegg.
Vis mer

Sveisemembran

NOBB nr: 24175945
Varenr: 530325
Vanntetting i konstruksjoner
  • Vanntrykksmembran
  • Helsveises til primet underlag
  • Bromembran A3-2
  • SINTEF TG 2452, EPD
  • Norskprodusert, BREEAM poeng
Isola Sveisemembran er et ett-lags asfaltbasert membranbelegg.
Vis mer

Bruksområde

Isola Sveisemembran benyttes i konstruksjoner hvor det er behov for fast forbindelse i hele flaten mellom membran og underlag. Aktuelle konstruksjoner er broer, parkeringsdekker, betongbuer, tunneler, kulverter med mer. Riktig montert på primet betongdekke kan veiasfalt legges ut med maskin direkte på membranen. Er produktet riktig montert vil det tåle stående vann under høyt trykk

Produktinformasjon

Bredde:1 m
Lengde:7 m
Materiale:SBS asfalt med polyesterstamme
Overflate:Finkornet spesialsand
Tykkelse:4,7 mm
Vekt (pr enhet):41,6 kg
Vekt pr. m²:5,9 kg
Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5:EN 13501-5Froof*
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1:EN 13501-1F
Vanntetthet:EN-1928Bestått
Strekkstyrke/Strekkfasthet Langs:EN-12311-1875 ± 20% N/50 mm
Strekkstyrke/Strekkfasthet Tvers:EN-12311-1875 ± 20% N/50 mm
Bruddforlengelse Langs:EN: 12311:140 ± 10 %
Bruddforlengelse Tvers:EN: 12311:140 ± 10 %
Rivstyrke, langs:EN-12310-1450 ± 25% N
Rivstyrke, tvers:EN-12310-1450 ± 25% N
Sig etter aldring/Varmesig:EN-11100 mm at 90 °C
Helse- og miljøskadelige stoffer:Ingen metode tilgjengeligIngen
\*Egenskapen “Sikkerhet mot brann” for takkonstruksjoner omfatter fler komponenter som ikke blir levert av Isola. Sikkerhet mot brann kan derfor ikke deklareres i denne ytelseserklæringen. Isola har testet produktet etter ENV 1187 som omfatter brannklassifisering på flere faktiske konstruksjoner I henhold til NS-EN 13501. Dokumentasjon kan gis på forespørsel.
Se egen monteringsanvisning.