Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+
Overlagsbelegg for grytetekking i kombinasjon med asfaltblokk

Isola Klebeoverlag har en stamme av glassfilt. Denne er impregnert og deretter belagt med polymermodifisert bitumen. Isola Klebeoverlag er belagt med skiferstrø på oversiden unntatt omleggskant på 10 cm som er har sand. Hele undersiden er belagt med sand.

Isola Klebeoverlag

NOBB nr: 56150693
Varenr: 515120
Overlagsbelegg som helklebes i varm asfalt
  • Robust og tett overlag
  • Overlag for helklebning i varmasfalt
  • Unngår boring fra mekanisk innfestning
Overlagsbelegg for grytetekking i kombinasjon med asfaltblokk

Isola Klebeoverlag har en stamme av glassfilt. Denne er impregnert og deretter belagt med polymermodifisert bitumen. Isola Klebeoverlag er belagt med skiferstrø på oversiden unntatt omleggskant på 10 cm som er har sand. Hele undersiden er belagt med sand.

Bruksområde

Isola Klebeoverlag er et overlagsbelegg som brukes i kombinasjon med varmasfalt som overlag i tolags taktekninger til flate tak. Som underlag benyttes Isola Kraftunderlag som mekanisk festes. Isola Klebeoverlag kan også benyttes som overlag på tidligere tekkede tak hvor asfalt takbelegg som er mekanisk festet er benyttet.

Produktinformasjon

Bredde:1 m
Farge:Grå
Lengde:8 m
Omlegg bredde:100 mm
Vekt (pr enhet):36 kg
Vekt pr. m²:4,5 kg
Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5:EN 13501-5Froof*
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1:EN 13501-1F
Vanntetthet:EN-1928Bestått
Strekkstyrke/Strekkfasthet Langs:EN-12311-1770 ± 50 N/50 mm
Strekkstyrke/Strekkfasthet Tvers:EN-12311-1680 ± 50 N/50 mm
Bruddforlengelse Langs:EN: 12311:135 ± 5 %
Bruddforlengelse Tvers:EN: 12311:140 ± 5 %
Rivstyrke, langs:EN-12310-1340 ± 90 N
Rivstyrke, tvers:EN-12310-1350 ± 70 N
Fleksibilitet i kulde:EN:1109-1- 20 °C
Sig etter aldring/Varmesig:EN-11100 mm at 90 °C
Helse- og miljøskadelige stoffer:Ingen metode tilgjengeligIngen
\*Egenskapen “Sikkerhet mot brann” for takkonstruksjoner omfatter fler komponenter som ikke blir levert av Isola. Sikkerhet mot brann kan derfor ikke deklareres i denne ytelseserklæringen. Isola har testet produktet etter ENV 1187 som omfatter brannklassifisering på flere faktiske konstruksjoner I henhold til NS-EN 13501. Dokumentasjon kan gis på forespørsel.
Tekking av nye tak samt renovering av eldre tak: Isola Klebeoverlag helklebes med varm asfalt til underlagsbelegg av Isola Kraftunderlag som er mekanisk festet. Underlaget må være tørt når Isola Klebeoverlag skal helklebes. Tekking på eldre tak av asfalt takbelegg som er mek. festet: Isola Klebeoverlag helklebes med varm asfalt rett på gammel tekking. Underlaget må være tørt når Isola Klebeoverlag skal helklebes, og vi anbefaler bruk av primer for at forbedre heft til gammelt underlag.