Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+
Solid, norskprodusert takbelegg, - utviklet for det nordiske, værharde klima.
Vis mer

Sveiseoverlag

Sort
NOBB nr: 25894056
Varenr: 515113
Overlag i tolags taktekninger
  • Tåler store mekaniske belastninger
  • Elastisk og bestandig
  • Brannkl. Broof(t2) på alle underlag
  • 15 års garanti, SINTEF TG 2042, EPD
  • Norsk produsert, BREEAM poeng
Sort
Skifergrå
Solid, norskprodusert takbelegg, - utviklet for det nordiske, værharde klima.
Vis mer

Bruksområde

Isola Sveiseoverlag SBS er egnet som det andre laget i tolags taktekninger til flate og skrå tak. Belegget helsveises til underlagsbelegget (Isola Kraftunderlag), og de to lagene danner et kraftig homogent sjikt. Ved rehabilitering kan belegget sveises direkte til gammel asfaltbasert taktekking forutsatt god mekanisk forankring. To-lags løsning er en bestandig taktekking ved oppbygging av sedumtak, forutsatt nødvendig vedlikehold og inspeksjon for fjerning av uønskede vekster iht. takets FDV dokumentasjon

Produktinformasjon

Miljødeklarasjon (EPD):Last ned EPD
ECOproduct rapport:Last ned ECOproduct rapport
Svanen:Produktet er listet i databasen for byggevareprodukter som kan brukes i svanemerkede bygninger.
Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5:EN 13501-5Froof*
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1:EN 13501-1F
Vanntetthet:EN-1928Bestått
Strekkstyrke/Strekkfasthet Langs:EN-12311-1840 ± 150 N/50 mm
Strekkstyrke/Strekkfasthet Tvers:EN-12311-1650 ± 30 N/50 mm
Bruddforlengelse Langs:EN: 12311:145 ± 10 %
Bruddforlengelse Tvers:EN: 12311:150 ± 10 %
Rivstyrke, langs:EN-12310-1300 ± 30 N
Rivstyrke, tvers:EN-12310-1330 ± 30 N
Fleksibilitet i kulde:EN:1109-1-20 °C
Sig etter aldring/Varmesig:EN-11100 mm at 90 °C
Punktering, slag, metode A:EN-126911250 ≥ 800 mm
Helse- og miljøskadelige stoffer:Ingen metode tilgjengeligIngen
Punktering, Statisk last, metode A:EN-1273020 kg
\*Egenskapen “Sikkerhet mot brann” for takkonstruksjoner omfatter fler komponenter som ikke blir levert av Isola. Sikkerhet mot brann kan derfor ikke deklareres i denne ytelseserklæringen. Isola har testet produktet etter ENV 1187 som omfatter brannklassifisering på flere faktiske konstruksjoner I henhold til NS-EN 13501. Dokumentasjon kan gis på forespørsel.
Farge:Sort
Lengde:7 m
Materiale:SBS asfalt med polyesterstamme
Overflate:Skiferstrø
Tykkelse:4,3 mm
Vekt (pr enhet):36,5 kg
Vekt pr. m²:5,2 kg
Helsveises til Kraftunderlag som er mekanisk festet.

Systemer

Isola Dobbelt-Lag

Fleksibelt og sikkert system for store påkjenninger i byggeperioden!
Les mer om Isola Dobbelt-Lag

Produktoversikt

Sort

  • Farge: Sort

Skifergrå

  • Farge: Skifergrå

Tilbehør