Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+
Underlag til to-lags tekking
Vis mer

Kraftunderlag

NOBB nr: 24175267
Varenr: 520150
Første lag i to-lags taktekninger
  • Første lag i tolags tekking
  • Sveisbart omlegg, mek. innfesting
  • Brannkl. Broof(t2) på alle underlag
  • SINTEF TG 2042, EPD Miljødeklarasjon
  • Norskprodusert, Breeam poeng
Underlag til to-lags tekking
Vis mer

Bruksområde

Isola Kraftunderlag er et solid underlagsbelegg brukt som første lag i to-lags taktekninger til flate og skrå tak. Produktet inngår som en komponent i Isola Dobbelt Lag. Produktet kan benyttes i tolags membranløsninger som helsveises sammen. Isola Kraftunderlag kan benyttes som kombinert byggetidstekking og dampsperre i kompakte tak.

Produktinformasjon

Miljødeklarasjon (EPD):Last ned EPD
ECOproduct rapport:Last ned ECOproduct rapport
Bredde:1 m
Lengde:10 m
Materiale:SBS asfalt med polyesterstamme
Minste takvinkel:1,5 °
Tykkelse:3,2 mm
Vekt (pr enhet):38 kg
Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5:EN 13501-5Froof*
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1:EN 13501-1F
Vanntetthet:EN-1928Bestått
Strekkstyrke/Strekkfasthet Langs:EN-12311-1770 ± 50 N/50 mm
Strekkstyrke/Strekkfasthet Tvers:EN-12311-1680 ± 50 N/50 mm
Bruddforlengelse Langs:EN: 12311:135 ± 5 %
Bruddforlengelse Tvers:EN: 12311:140 ± 5 %
Rivstyrke, langs:EN-12310-1340 ± 90 N
Rivstyrke, tvers:EN-12310-1320±90 N
Skjærestyrke i skjøt:EN-12317-1>500 N/50 mm
Fleksibilitet i kulde:EN:1109-1-20 °C
Sig etter aldring/Varmesig:EN-11100 mm at 90 °C
Punktering, slag, metode A:EN-126911000 ≥ 700 mm
Helse- og miljøskadelige stoffer:Ingen metode tilgjengeligIngen
Punktering, Statisk last, metode A:EN-1273015 kg
\*Egenskapen “Sikkerhet mot brann” for takkonstruksjoner omfatter fler komponenter som ikke blir levert av Isola. Sikkerhet mot brann kan derfor ikke deklareres i denne ytelseserklæringen. Isola har testet produktet etter ENV 1187 som omfatter brannklassifisering på flere faktiske konstruksjoner I henhold til NS-EN 13501. Dokumentasjon kan gis på forespørsel.
Produktet festes mekanisk og sveises i omleggene. Se egen monteringsanvisning.

Systemer

Isola Dobbelt-Lag

Fleksibelt og sikkert system for store påkjenninger i byggeperioden!
Les mer om Isola Dobbelt-Lag