Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+
Kappillærbrytende sjikt mellom betong og reisverk

Isola Murfolie er produsert av resirkulert materiale. Benyttes både i vertikale og horisontale konstruksjoner, som skille mellom fuktsensitive organiske materialer og fuktig betong/murverk.

Murfolie

110 mm 50 m
NOBB nr: 55336922
Varenr: 551219
Fuktsperre for sviller, sokkel og mur
  • Hindrer spredning av fukt
  • Lett og legge
  • Trenger ingen vedlikehold
  • Resirkulert materiale
110 mm
200 mm
230 mm
330 mm
500 mm
600 mm
Kappillærbrytende sjikt mellom betong og reisverk

Isola Murfolie er produsert av resirkulert materiale. Benyttes både i vertikale og horisontale konstruksjoner, som skille mellom fuktsensitive organiske materialer og fuktig betong/murverk.

Bruksområde

Murfolie benyttes som fukt- og radonsperre i alle typer veggkonstruksjoner.

Produktinformasjon

Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1:EN 13501-1F
Vanntetthet:EN 1931Godkjent
Fleksibilitet i kulde:EN 495-5-25 °C
Bestandighet mot kjemisk påvirkning:EN 1847Godkjent
Helse- og miljøskadelige stoffer:Ingen metode tilgjengeligNPD
Vanntetthet etter aldring:EN 1931Godkjent
Bredde:110 mm
Lengde:50 m
Legges ut som kappilærbrytende sjikt mellom reisverk/sviller og eksempelvis betong. Legges med overlapp på minimum 10 cm

Produktoversikt

110 mm
200 mm
230 mm
330 mm
500 mm
600 mm