Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+
UV- bestandig og fuktsikker vindsperre med Tyvek® membran teknologi.
Vis mer

Tyvek® UV-Facade

3 m
NOBB nr: 40988743
Varenr: 537153
UV-bestandig vindsperre for kledning med åpne spalter
  • Tyvek membran
  • Bestått 5000 UV timer
  • Spalter opp til 20 mm
  • Antatt levetid 50 år
  • SINTF TG
3 m
1,5 m
UV- bestandig og fuktsikker vindsperre med Tyvek® membran teknologi.
Vis mer

Bruksområde

Benyttes i isolerte veggkonstruksjoner med fasadekledning som har åpne fuger eller spalter opp til 20 mm. Bredden på kledningen skal være minst 2 ganger bredden på spalteåpningen – dvs. ved 20 mm åpne spalter skal bredden på kledningen være minst 40 mm. Vindsperren kan benyttes til fasade-materialer av treverk, metall, stein ol, og kan benyttes både i nybygg og til rehabilitering.

Produktinformasjon

Miljødeklarasjon (EPD):Last ned EPD
Svanen:Produktet er listet i databasen for byggevareprodukter som kan brukes i svanemerkede bygninger.
Bredde:3 m
Lengde:50 m
Materiale:Spunnet polyetylen og polyproylen filt
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1:EN ISO 11925-2E
Vanntetthet:EN 1928 (A)W1
Vanndampmotstand (sd):EN ISO 12572 (C)0,035 (min 0,02, max 0,05) m
Strekkstyrke/Strekkfasthet Langs:EN 12311-1410 (min 330, max 490) N/50 mm
Strekkstyrke/Strekkfasthet Tvers:EN 12311-1340 (min 260, max 420) N/50 mm
Strekkstyrke/Strekkfasthet etter aldring, langs:EN 12311-185 %
Strekkstyrke/Strekkfasthet etter aldring, tvers:EN 12311-185 %
Bruddforlengelse Langs:EN 12311-114 (min 10, max 18) %
Bruddforlengelse Tvers:EN 12311-119 (min 14, max 24) %
Bruddforlengelse etter aldring, Langs:EN 12311-170 %
Bruddforlengelse etter aldring, Tvers:EN 12311-170 %
Rivstyrke, langs:EN 12311-1300 (min 210, max 390) N
Rivstyrke, tvers:EN 12311-1340 (min 230, max 450) N
Fleksibilitet i kulde:EN 1109-40 °C
Vanntetthet etter aldring:EN 1928 (A)W1
Notat 1: Da det ikke finnes noen Europeisk testmetode tilgjengelig foreligger ingen egenskapsverdier
Monteres direkte på den kalde siden av bindingsverksveggen eller utenpå GU gipsplater. NB: Må monteres slik at siden som er hvit vender inn mot bindingsverket/gipsplatene. Vindsperren monteres med klemte skjøter. Til skjøter, gjennomføringer og forsegling til andre bygningsmaterialer benyttes Tyvek® UV-tape eller Isola Vindsperre Tape Twin. Alle forseglinger hvor det er benyttet tape skal også klemmes.

Systemer

Isola Tyvek® Klimasystem

Komplett system tilpasset et tøffere klima og strengere krav.
Les mer om Isola Tyvek® Klimasystem

Produktoversikt

3 m

  • Bredde: 3 m

1,5 m

  • Bredde: 1,5 m