UV-bestandig vindsperre for kledning med åpne spalter
Vis mer

Ty­vek® UV-Fa­ca­de

3 m

NOBB nr: 40988743

Varenr: 537153

UV-bestandig vindsperre for kledning med åpne spalter

  • Tyvek membran
  • UV-bestandig filt
  • 6 mnd. UV-eksponering
  • Systemgaranti 30 år
  • SINTEF TG for produkt og system

UV-bestandig vindsperre for kledning med åpne spalter
Vis mer

Bruksområde

UV-Facade består av en spunnet Tyvek(r) membran og UV-bestandig sort polypropylen filt. Vindsperren har bestått test i 5000 timer med kontinuerlig UV-stråling, og har en antatt levetid på mer enn 50 år i veggkonstruksjoner med åpne spalter opp til 20 mm. Vindsperren er vindtett, vanntett og har svært lav vanndampmotstand.

Produktinformasjon

Bredde:3 m
Lengde:50 m
Materiale:Spunnet polyetylen og polyproylen filt
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1:EN ISO 11925-2E
Vanntetthet:EN 1928 (A)W1
Vanndampmotstand (sd):EN ISO 12572 (C)0,035 ± 0,015 m
Strekkstyrke/Strekkfasthet Langs:EN 12311-1410 ± 80 N/50 mm
Strekkstyrke/Strekkfasthet Tvers:EN 12311-1340 ± 80 N/50 mm
Strekkstyrke/Strekkfasthet etter aldring, langs:EN 12311-185 %
Strekkstyrke/Strekkfasthet etter aldring, tvers:EN 12311-185 %
Bruddforlengelse Langs:EN 12311-1410 ± 80 %
Bruddforlengelse Tvers:EN 12311-1340 ± 80 %
Bruddforlengelse etter aldring, Langs:EN 12311-170 %
Bruddforlengelse etter aldring, Tvers:EN 12311-170 %
Rivstyrke, langs:EN 12311-1300 ± 90 N
Rivstyrke, tvers:EN 12311-1340 ± 110 N
Fleksibilitet i kulde:EN 1109-40 °C
Helse- og miljøskadelige stoffer:Ingen metode tiljgjengeligIngen (Notat 1)
Vanntetthet etter aldring:EN 1928 (A)W1
Monteres direkte på den kalde siden av bindingsverksveggen eller utenpå GU gipsplater. NB: Må monteres slik at siden som er hvit vender inn mot bindingsverket/gipsplatene. Vindsperren monteres med klemte skjøter. Til skjøter, gjennomføringer og forsegling til andre bygningsmaterialer benyttes Tyvek(r) UV-tape eller Isola Vindsperre Tape Twin.

Isola Tyvek® Klimasystem


Komplett system tilpasset et tøffere klima og strengere krav.

Isola Tyvek Klimasystem er en komplett produktpakke som gir et vindtett og svært fuktsikkert bygg. Systemet består av vindsperrer og undertak med tilhørende detaljløsninger som gjøre det enkelt og effektivt å bygge tett etter kravene i byggeforskriftene.

Produktene i systemet er basert på …

Les mer om Isola Tyvek® Klimasystem

Produktoversikt

3 m

  • Bredde: 3 m

1,5 m

  • Bredde: 1,5 m