Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+
Vegg

Vegg

Med Tyvek® vindsperrer har Isola sørget for fuktsikre og energieffektive bygg siden slutten av 80-tallet. I takt med nye forskriftskrav og kontinuerlig produktutvikling er både sortiment, kvalitet og monteringsvennlighet stadig forbedret. Her følger en oversikt over vindsperrer, dampsperrer, tape og tetteprodukter som gjør det enklere å bygge tett og energieffektivt.

Vis mer