Tekkeprodukter: Search Results

Isola Mestertekk

Råsterkt takbelegg for vårt tøffe, nordiske klima

Isola Mestertekk er et ett-lags takbelegg for skrå og flate tak, nybygg og rehabilitering.
Produktet består av sbs polymèrmodifisert bitumen (syntetisk gummi) med fiberforsterkning.
Tøyelighet uten skade er på over 40%. Strekkstyrke pr m bane er på over 1,5 tonn. (Tilsvarende for takpapp er 1%, takpapp kan rives med hendene). Skjøter og omlegg sveises sammen.
En ferdig lagt tekning med Mestertekk danner ett sammenhengende sterkt, tett, elastisk sjikt, som er like sterkt og elastisk i hele takflaten. Skjøter og omlegg er like sterke som selve takbelegget.
En taktekning med Isola Mestertekk tåler stående vann under høyt trykk. Vær likevel oppmerksom på at byggeforskriftene krever fall på alle tak, uansett type tekning.

Isola Mestertekk kan legges på alle vanlige underlag av tre, betong, lettbetong eller varmeisolerende plater. Produktet har som stamme en kraftig polyesterfilt med påkasjert aluminiumsfolie. Stammen er impregnert og belagt med SBS elastomerasfalt. Oversiden er med unntak av en sidekant bestrødd med knust skifer. Undersiden er dekket med tynn plastfilm.
Dimensjon: 1 x 8 m
Finnes i flere fargevarianter.

Bruksområder

Isola Mestertekk benyttes som mekanisk festet taktekking på flate og skrå tak. På skrå tak kan Isola Listetekking eller Isola Profillist benyttes for å gi taket lys og skygge effekter. Isola Mestertekk egner seg til både nybygg og rehabilitering.

Egenskaper

Isola Mestertekk er utviklet spesielt for norsk klima. Noen viktige egenskaper som beskriver produktet:
Strekkstyrke pr. lm bane på over 1,5 tonn.
Tøyelighet på over 20% ved ÷20°C og over 40% ved +23°C.
Styrke i festepunktet på 1200 N med rund Isola Skive d=40 mm.
Varighet på mer enn 30 år

Godkjenninger

- SINTEF Byggforsk, Teknisk Godkjenning nr. 2022
- SINTEF Byggforsk, Produktsertifikat 1071-CPD-1100
- Isola Mestertekk er CE-merket
Isola Mestertekk tilfredstiller brannteknisk klasse B ROOF (t2) iht. NS-EN 13501-5 på alle underlag.
Prøving er utført iht. ENV 1187-2
Isola as er sertifisert iht. kravene i NS-EN ISO 9001:2000

 

Produktoppbygging


1. Skiferstrø, 2. SBS-elastomerasfalt,
3. Stamme av polyesterfilt med
aluminiumskasjering, 4. Sveisekant
med film, 5. Plastfilm.