Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+

Platon Xtra Grunnmur

Platon Xtra hindrer fukt i grunnen fra å trekke inn i kjellervegg og videre inn i konstruksjonen.

Før montering

Grunnmur og drenering utføres etter gjeldende forskrifter. Før Platon Xtra monteres bør muren sårbehandles. Murer av lettklinker slemmes en gang. På utstikkende sokkel må det støpes hulkil. Festemidler som passer til underlaget må benyttes. Tildekning av platen bør skje så snart som mulig for å beskytte mot skader i resten av byggeperioden. 

Sett i gang!

1 Innfesting

Fest platene i 2. knasterad ovenfra. Festes i hver 10. knast, ca hver 25. cm. Bruk egnet festemiddel. 

2 Vertikal skjøt

Dreneringsplatene overlappes med ca 50 cm. Festes gjennom begge de overlappende platene. Ved skjøt rundt hjørner bør underliggende plate avsluttes ca 150 cm inn på neste flate.

3 Horisontale skjøter

Ved horisontale skjøter monteres overlapp med minst 12 cm. Platene skal ikke festes i nedre overlappende felt.

4 Tilpassning kantlist utvendig hjørne

Ved hjørner skjær V-form i øvre del like over midten av kantlist.

5 Avslutning i overkant

Benytt kantlist og fest i for-borrede hull.

6 Innvendig hjørne

I innvendige hjørner gjøres et enkelt kutt i kantlistens øvre del.

7 Skråskjæring

I tilfeller der terrenget krever spesiell tilpasning av platens overkant, kan lekter benyttes for veiledning. Stift dreneringsplaten fast i knasterad nr. 2 under lekten og skjær langs overkant av denne.

8 Plassering

Bildet viser innfesting i 2.knasterad, kantlistens plassering og innfesting.

9 Kantlist med sokkelpuss

Bildet viser hvordan kantlisten pusses inn. 

10 Drenering

Utfør drenering etter gjeldende forskrifter. Det er fordelaktig å dekke drensmassene med Platon Seperasjonsduk for å hindre inntrengning av finstoff. Fyll drensmassen helt ferdig etter montering av Platon Xtra slik at nedre kant av platen er i høyde med drensledning.