Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+

Isola Ståltakrenne

Montering av Isola Ståltakrenne

Sett i gang!

1 Monter takrenne

Start montering ca 10 cm fra vindski ved å skru rennekroken lengst fra tap­pestykket/nedløp til forkantbordet. Bruk galvaniserte skruer 4,5 x 35 mm.

2 Sørg for riktig fall

Strekk en snor med fall på 2 mm pr. lm. til en rennekrok som monteres ca 10 cm foran tappestykket/nedløpet i motsatt ende.

3 Avstand på rennekrokene

Rennekroker monteres i taksperreendene (cc-60)

4 Innvendig og utvendig hjørne

  1. Monter først rennekrok (1)
  2. Sett rennekrok (2) fast på vinkel, bøy fjæren på plass.
  3. Legg så vinkelrenne i rennekrok (1).
  4. Skru fast rennekrok (2) i samme høyde som rennekrok (1)

5 Skjøting

Ved skjøting benyttes skjøtestykke. Tre skjøtestykket inn på den monterte takrennens bakkant. Plasser takrennene mot hverandre, avstand ca 5 mm og juster skjøtestykket slik at det dekker begge rennene.

Hekt skjøtestykket på i forkant, bøy tilbake og trykk evt. slå forsiktig slik at låsetappen er ordentlig på plass.

6 Endelokk

Monter endestykket. Slås på med håndflaten eller hammer og trekloss. Kontroller at endestykket sitter fastlåst. Bøy vingen som vender inn mot forkantbordet.

7 Kutting

Ved kutting av renne er det viktig å kutte i vinkel. Det skal kuttes kaldt, vinkelkutter må ikke benyttes!

8 Hull til nedløp

Beregn og merk av på renna hvor tappestykket/nedløpet skal plasseres. Åpningen skal være ca 5 cm. Tappestykket monteres etter at renna er på plass. Det skal kuttes kaldt, vinkelkutter må ikke benyttes!

9 Tappestykke

Stikk tappestykket inn under takrennens bakkantvulst. Bøy tilbake og klem låsefjærene over takrennens forkant.

10 Nedløp og bend

  1. Start monteringen av nedløpet ved å tre det første bendet opp på tappestykket.
  2. Det andre bendet plasseres mot vegg.
  3. Mål avstanden mellom bendene.
  4. Monter nedløpsklammerne til veggen ved overgang bend/nedløp.

11 Nedløp og utkaster

Monter nedløpsklammenne til veggen ved utkaster eller soilavslutning. Tilpass og monter nedløpsrøret.

12 Takfotbeslag

Når takrennen er ferdig montert starter monteringen av takfotbeslag.
(For tak med takshingel/takbelegg benyttes eget takfotbeslag. Stiftes til undertaket.)