Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+

Stigesikring

Isola Stigesikring sørger for trygg og sikker adkomst til taket. 

Sett i gang!

1 Plassering av stigesikringen

Plasseres enkelt på et egnet sted på takrenne. Ved behov for adkomst til takstige plasseres stigesikringen i tilknytning til denne. Alternativt i nærheten av nedløp.

2 Tilpasning stigebredde

Stigesikringen kan enkelt tilpasses bredden på stigen. Beregn avstand mellom lysåpning til sidevanger, og benytt forborrede hull til de ulike stigebreddene. 

3 Festing

Festes med medfølgende skruer. Må strammes tilstrekkelig med verktøy. 

4 Sikker adkomst

Stigesikringen sikrer sikker adkomst til taket.