Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+

Selvbygger for Tak

Moderne takbelegg med selvklebende omlegg for tak og terrasser ned til 3° takfall.

Våre monteringstrinn viser to måter å starte på ved vindski. Én for ikke vindutsatt og én for vindutsatt tak. Vår anvisning for vindutsatt tak anbefaler varmepistol på deler av oppkanten. Alternativt kan denne erstattes med to strenger med Isola fugemasse. Omleggskanten må da belastes frem til fugemassen har tørket/herdet.
 

Sett i gang!

1 IKKE VINDUTSATT TAK - Måle avstand fra møne til takfot

Start med å måle avstand fra møne til takfot der hvor du ønsker å starte. Tilpass en rull. Kutt rullen deretter i 50 cm bredde. Benytt banedel med omlegget som vender opp. Monter denne langs vindski. Form belegget opp over trekantlist og litt på utsiden av vindskibordet. Fjern folie på omlegg. Strekk ut belegget så det ligger plant. Påfør tre striper Isola fugemasse på takfot- beslaget og på trekantlist. Tråkk til. Monter pappspiker på omlegg (sikksakk 5 cm avstand) og på vindskibord (15 cm avstand).

2 Monter neste bane

Monter neste bane over underliggende omlegg. Monter pappspiker i enden på banen øverst, deretter strekkes belegget i lengderetning. Monter noen pappspiker sikksakk i omlegget, ca 30 cm fra motsatt ende. Beskyttelsesfolien på omlegget fjernes før spikring.

3 Fjern folien

Fjern folien forsiktig på undersiden og tråkk godt til på omlegget.

4 Rett inn neste bane

Rett inn neste bane med det som eventuelt ble igjen av første bane. Skråskjær overliggende omlegg og omlegg mot takfotbeslaget. Monter pappspiker sikksakk langs banens øvre kant med 5 cm avstand. Strekk belegget i lengderetning og monter noen pappspiker i omlegg ned mot takfotbeslaget. Påfør tre striper Isola Fugemasse på takfotbeslaget og tråkk deretter til. Monter pappspiker på sideomlegget i sikksakk, 5 cm avstand.

5 Endeomlegg

Rett inn neste bane med min. 15 cm overlapp på endeomlegget. Fjern folie på omlegg som vender opp. Strekk ut og fest belegget så det ligger plant. Påfør tre striper Isola Fugemasse på underliggende endeomlegg hvor ytterste stripe plasseres i ytterkanten av endeomlegg. Tråkk til!

6 VINDUTSATTE STEDER - Utrulling

Start utrulling langs vindski på en av takets sider. Form belegget til toppen av trekantlist. Fjern avrivbar folie på omlegget som vender opp. Strekk ut belegget slik at det ligger plant.

7 Endeomlegg

Skråskjær endeomlegget. Påfør tre striper Isola Fugemasse på takfotbeslaget og på trekantlist. Fjern folie på omlegget mot trekantlist. Tråkk til. Monter pappspiker sikksakk på synlig omlegg.

8 Monter neste bane

Monter neste bane over underliggende omlegg. Monter pappspiker i enden på banen øverst. Deretter strekkes belegget i lengderetning, så monteres noen pappspiker sikksakk i omlegget ca 30 fra motsatt ende. Beskyttelsesfolien på omlegg fjernes før spikring.

9 Fjern folien

Fjern folien forsiktig på undersiden og tråkk godt til på omlegget.

10 Monter pappspiker langs trekantlist

Monter pappspiker langs trekantlist på takflaten i sikksakk avstand 5 cm. Kutt til rimser i bredde på 30 cm. Disse monteres 20 cm inn på takflaten og føres opp over trekantlist og litt på utsiden av vindski- bordet. Løft opp rims og påfør to striper Isola Fugemasse på flaten, og en på trekantlisten. Ytre del av rims mot takflaten varmes til underliggende belegg med varmluft (alt. fugemasse). Avslutt med montering av pappspiker på omlegget på rims og på vindskibord (avstand 15 cm). Renskjær langs ytterkant av vindski.

11 Rims langs vindskibord

Fortsett videre montering av rims langs vindskibord. Spikre fast belegget ned i vindskibord med minimum 15 cm avstand.

12 MONTERING MOT ENDEVEGG (Anbefalt løsning)

Montering av rims mot endevegg. Del takbelegget på tvers og før belegget opp under kledning. Belegget bør føres så høyt opp at det kan klemmes bak nederste lekt, min 150 mm opp mot vegg (Sintef anbefaling). Ved mur-/betongvegg bør det påføres tre striper av Isola fugemasse. Til slutt bør det monteres et beslag som går opp bak kledning/slisses inn i mur-/betongvegg.

13 Rett inn neste bane

Rett inn neste bane med det som eventuelt ble igjen av første bane. Skråskjær overliggende omlegg og omlegg mot takfotbeslaget. Monter pappspiker sikksakk langs banens øvre kant med 5 cm avstand. Påfør tre striper Isola Fugemasse på takfotbeslaget, strekk ut belegget så det ligger plant og tråkk deretter til. Monter deretter pappspiker på sideomlegget i sikksakk, 5 cm avstand.

14 Rett inn neste bane

Rett inn neste bane med min. 15 cm endeomlegg. Fjern folie på omlegg som vender opp. Strekk ut belegget så det ligger plant. Påfør tre striper Isola Fugemasse på underliggende endeomlegg hvor ytterste stripe plasseres i ytterkanten av endeomlegg. Tråkk til!

15 PIPE - Avslutning mot

Tilpass 1 m² Selvbygger med strøet ned rundt pipen. Påfør tre striper Isola Fugemasse på ende- omleggene. Beregn plassering av ytterste stripe slik at det kommer mot ytterkant av overliggende beslag.

16 Monter pipebeslag

Monter pipebeslag med flens på min. 15 cm ut på takets sider. Press til mot fugemassen i front. Monter pappspiker og påfør tre striper med Isola Fugemasse rundt resterende tre sider. Tilpass neste bane rundt pipebeslaget. Monter pappspiker sikksakk 5 cm på omlegget.

17 Bane rundt pipebeslaget

Tilpass neste bane rundt pipebeslaget.

18 HORISONTAL UTRULLING

Rull og rett inn bane langs takfot. Form belegget opp og over trekantlist og litt på utsiden av trekantlekt. Takfotbeslag spikres med pappspiker sikksakk, avstand 5 cm. Nederste rad plasseres ca 4 cm fra beslagets nedre kant.
 

19 Fjern folie

Fjern folie på omlegget som vender opp. Monter noen pappspiker i omlegget på banen fra trekantlist og ut på flaten. Deretter strekkes belegget i lengderetning, så monteres noen pappspiker på omlegget i motsatt ende. Beskyttelsesfolien på omlegget fjernes før spikring. Monter deretter pappspiker på resten av omlegget. Brett banen over takfotbeslaget tilbake og påfør tre striper Isola Fugemasse på beslaget. Fjern folien forsiktig fra omlegget. Brett banen tilbake og tråkk godt til. Påfør tre striper Isola Fugemasse på trekantlist og tråkk banen til. Monter pappspiker på vindskibordet med avstand 15 cm. Renskjær langs ytterkant av vindskibord.

20 Tilpass neste bane

Rett inn neste bane over underliggende. Skråkutt overliggende endeomlegg. Strekk ut belegg. Monter pappspiker på både side og endeomlegg sikksakk 5 cm avstand.

21 Tilpass neste bane

Tilpass neste bane med 15 cm endeomlegg. Påfør tre striper Isola Fugemasse på underliggende endeomlegg hvor ytterste stripe plasseres i ytterkanten av endeomlegg. Tråkk til.

22 Montering av bane i kilrenne

Monter en bane i kilrennen. Strekk ut belegg og fest med pappspiker sikksakk, 5 cm avstand. Tilpass banene fra de ulike taksidene ned over banen i kilrenne slik at synlig del av kilrenne blir ca 30 cm bred. Påfør fire striper Isola Fugemasse på hver side hvor ytterste stripe plasseres i ytterkanten av endeomleggene. Tråkk tilstøtende baner til. Monter deretter pappspiker sikksakk på tilstøtende baners sideomlegg.

23 GJENNOMFØRINGER

Rørgjennomføring.

24 Tilpass

Tilpass 1 m² Selvbygger med strøet ned rundt røret. Monter pappspiker.

25 Monter Isola gummimansjett

Monter Isola gummimansjett i rett dimensjon. Mansjettens flens varmes/fuges til underliggende bane. Rett inn Selvbygger som går 15 cm forbi rørgjennomføringen. Tilpass rundt gummimansjetten, samt skråkutt overliggende omlegg. Påfør tre striper Isola Fugemasse på gummi- mansjettens flens og tråkk til. Alternativt benytt varmluftpistol og varm/smelt undersiden av Selvbygger til gummimansjettens flens.

26 Neste bane føres ned mot gummimansjetten

Neste bane føres ned mot gummimansjetten. Skråskjær sideomlegg. Påfør tre striper Isola Fugemasse på underliggende bane hvor ytterste stripe plasseres i ytterkanten av endeomlegg. Tråkk til!