Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+

Selvbygger for Terrasse

Isola Selvbygger 3° er velegnet til terrassetekking. Produktet er enkelt å montere og gir et varig og sikkert resultat. Isola Selvbygger 3° sørger for at fukt ikke trenger inn eller kommer ned i underliggende konstruksjon. Terrassen bør beskyttes med tretremmer, heller etc.

Sett i gang!

1 Rett inn over underliggende bane

Rett inn over underliggende bane.

2 Fjern folie

Fjern folie. Omleggene varmes/smeltes sammen med varmluft. Påse at det kommer litt synlig asfalt ut i kanten.

3 Endeskjøter

Endeskjøter varmes/smeltes sammen med varmluft. Påse at underliggende bane varmes slik at strøet "drukner" ned i asfalten før sammensmelting. Skråskjær hjørnet.

4 Nybygg (Anbefalt løsning)

Montering av rims mot endevegg. Del takbelegget på tvers og før belegget opp under kledning. Belegget bør føres så høyt opp at det kan klemmes bak nederste lekt, min 150 mm opp mot vegg (Sintef anbefaling). Ved mur-/betongvegg bør det påføres tre striper av Isola Fugemasse. Til slutt bør det monteres et belag som går opp bak kledning/slisses inn i mur-/betongvegg.

5 Rehabilitering

Isola Selvbygger monteres opp under kledningen, min 150 mm opp mot vegg (Sintef anbefaling). Påfør tre striper Isola Fugemasse på den loddrette baksiden. Monter en klemlekte opp mot eksisterende lekt.