Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+

Isola Membra våtromsystem

Montering av Isola Membra våtromsystem.

Forarbeid
Underlaget må være fast, rent, tørt og fettfritt. Foreta om nødvendig en fuktmåling for å sikre at underlaget ikke inneholder mer enn 85% RF. Test alltid dukens heftegenskaper dersom det er tvil om underlagets beskaffenhet/klebeevne. Gulv og sugende underlag som betong, flytsparkel, porøse plater og lignende. skal alltid primes med MEMBRA® Heftprimer. For å sikre at den selvklebende membranen hefter godt til alle detaljer (mansjetter, hjørnebånd og omlegg) skal også disse påføres heftprimer før membranduken monteres. MEMBRA® Heftprimer leveres på sprayflaske for rask og sikker påføring. Sørg for god ventilasjon når det benyttes heftprimer.

Sett i gang!

1 Hjørnemansjetter

Start med å montere MEMBRA® Hjørnemansjett på alle hjørner mellom vegg og gulv. Det leveres to type mansjetter – en til utvendig og en til innvendig hjørner. Påfør først MEMBRA® Heftprimer for sikker og varig heft.

Fjern deretter silikonpapiret som beskytter klebefeltene på hjørnemansjetten, og kleb så mansjetten fast til hjørne. Sørg for at mansjetten sitter tett inntil/rundt hjørne på både gulv- og veggflatene. Benytt en glattesparkel til å presse mansjetten godt fast slik at det oppnås full kontakt uten luftlommer.

2 Hjørnemansjett utvendig hjørne

Utvendig hjørne.

3 Hjørnemansjett innvendig hjørne

Innvendig hjørne.

4 Hjørnebånd

Etter at det er montert mansjetter på alle innvendige og utvendige hjørner skal det monteres MEMBRA® Hjørnebånd i overgangen mellom vegg/gulv og vegg/ vegg. Hjørnebåndet har en tre-delt beskyttelsesfolie som forenkler monteringsarbeidet. Påfør først MEMBRA® Heftprimer på gulvet langsetter veggene for sikker og varig heft.

5 Rør i gulv

Ved rør i gulv som er plassert tett inntil vegg skal alltid rørmansjett monteres før det monteres hjørnebånd.

 

6 Mål opp

Mål opp og kutt aktuelle lengder fra hjørne til hjørne og trekk deretter fra 2 cm. (Båndet skal monteres slik at det blir en avstand på ca. 1 cm fra hvert hjørne.) Monter en lengde av gangen.

7 Riv av beskyttelsesfolien

Riv av beskyttelsesfolien under midten av båndet. Brett båndet opp og sammen 180 grader, og kleb fast enden av båndet 1 cm fra innvendig/utvendig hjørne. Sett en glattesparkel inn i bretten på hjørnebåndet og press så båndet godt inn i overgangen mellom vegg og gulv. Riv deretter av beskyttelsesfolien som vender mot veggen. Dra fortløpende av folien og press/kleb båndet til veggen ved hjelp av en glattesparkel. Gjør tilsvarende for den delen av båndet som skal klebes fast til gulvet.

8 Press båndet ved avslutningen i hvert hjørne

Ved avslutningen i hvert hjørne presses båndet med en finger til litt klebestoff presses ut. Monter hjørnebånd i resten av rommet på samme måte.

9 Rørmansjetter

Det leveres MEMBRA® Rørmansjetter til alle aktuelle rørdimensjoner for vegg eller gulv. Mansjetter til gulv kan benyttes på vegg, men ikke omvendt. På gulvet påføres først MEMBRA® Heftprimer for sikker og varig heft.

Plasser mansjetten over rørgjennomføringen og riv av folien. Kleb så mansjetten fast tett inntil gjennomføringen og deretter videre ut på vegg eller gulvflatene. Benytt en glattesparkel for å sikre god kontakt til underlaget.

10 Membranduk på vegg

Påfør først MEMBRA® Heftprimer på rørmansjettene som er montert på veggen. Påfør deretter MEMBRA ® Heftprimer på den delen av hjørnebåndet og hjørnemansjettene som er klebet fast til veggen.

11 Spray ekstra med heftprimer i hjørnene

Spray ekstra i hjørnene slik at overgangen mellom hjørnebånd og hjørnemansjett er godt dekket.

12 Kapp til ferdige lengder med membranduk for veggene

Kapp til ferdige lengder av MEMBRA® Membranduk for alle veggene. Start i et innvendig hjørne. Start 5-10 mm fra hjørne og strek opp en loddrett linje ca. 50 cm fra et av de innvendige hjørnene.

Monter første duk-lengde slik at sidekanten med filt legges inn mot hjørne i omlegg med hjørnebåndet. Sort sidekant uten filt er omlegg for neste bane.

Membranduken har delt beskyttelsesfolie på baksiden. Riv av litt av folien øverst på den delen av duken som vender inn mot hjørnet. Fest deretter duken, rett inn og dra av folien fortløpende samtidig som duken klebes fast til veggen. Benytt en glattesparkel for å sikre at det blir god kontakt med underlaget.

13 Fjern resten av folien

Fjern så resten av folien og kleb tilsvarende for den andre delen av duken. Påfør til slutt heftprimer nederst på omlegg mot gulv i overgangen mellom veggduk og hjørnebånd.

Monter andre duk-lengde på samme måte i omlegg over den sorte sidekanten på den første duk-lengden. Resten av duk-lengdene monteres tilsvarende. Tilpass siste duk-lengde i bredden slik at denne avsluttes i omlegg med hjørnebåndet i det motsatte hjørnet av veggen. Fortsett deretter med de neste veggene.

NB: Ved rørgjennomføringer kuttes det målsatte hull/kryss i duken før beskyttelses-folien fjernes.

14 Slukmansjett

Det leveres MEMBRA® Slukmansjetter til ulike typer sluk. Sørg for at det benyttes riktig slukmansjett. Påfør først MEMBRA® Heftprimer på underlaget for sikker og varig heft.

Ta av klemringen på sluket før monteringen starter. Fjern beskyttelsespapiret og tilpass mansjetten til sluket. Kleb deretter den selvklebende kraven fast til underlaget rundt sluket. Benytt en glattesparkel til å presse mansjetten godt fast til underlaget slik at det oppnås god og varig klebing.

15 Monter klemringen

Monter tilslutt klemringen.

16 Membranduk på gulv

Påfør først MEMBRA® Heftprimer på hele gulvet for sikker og varig heft.

17 Påfør heftprimer på alle sluk- og rørmansjetter

Påfør også heftprimer på alle sluk- og rørmansjetter, og den delen av hjørnebåndet som er klebet fast til gulvet.

18 Start ved den innerste veggen

Start arbeidene ved den innerste veggen. Monter duk-lengder tilsvarende som for vegg. Benytt en glattesparkel til å presse membranduken godt fast til underlaget slik at det ikke oppstår luftlommer.

Påfør MEMBRA® Heftprimer på den sorte sidekanten uten filt for hver monterte duk-lengde. Påfør også heftprimer innerst på omlegg mot vegg i overgang mellom gulv og sort sidekant uten filt.

19 Tilpass siste duk-lengde

Tilpass siste duk-lengde i bredden slik at denne avsluttes i omlegg med hjørnebåndet og hjørnemansjettene langs veggen på motsatt side av gulvet.

20 Nedsenket dusjområde

Ved gulv med nedsenket dusjområde må spranget mellom gulvet og dusjområde sparkles/tilpasses slik at dette blir avrundet før det monteres membranduk. Det skal benyttes hjørnebånd i overgangen til det nedsenkede gulvet, og det legges separat duk i dusjsonen.