Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+

Isola Powertekk Nordic og Isola Powertekk Exclusive

Montering av Isola Powertekk Nordic og Isola Powertekk Exclusive.

Sett i gang!

1 Generelt om sløyfer og lekter

Det anbefales å benytte sløyfe med høyde 30 mm og bredde 36-48 mm. Tilbehørsbeslag er tilpasset 30 mm sløyfehøyde. Dette gjelder også integrert takventil for ventilering av kaldtloft og luftespalte ved takfot som blir under takplatene. Sløyfene skal alltid monteres over sperrene.

For diffusjonsåpne undertak skal sløyfehøyde være i henhold til tabell 2 i Isola Powertekk Takpanner monteringsanvisning. Bruk av impregnert trevirke er ikke påkrevet, men vil øke levetiden på takkonstruksjonen. Det anbefales trelast i fasthetsklasse C18 eller høyere.

2 Isola Sløyfebånd - Værharde strøk!!

Dersom undertaket blir stående ubeskyttet over lengre tid må det iverksettes spesielle tiltak for å oppnå god regntetthet. Tilsvarende vil gjelde dersom undertaket benyttes sammen med taktekninger  som slipper inn mye vann eller dersom undertaket skal benyttes i spesielt værharde områder hvor det er mye nedbør kombinert med sterk vind. For slike tilfeller bør det benyttes Isola Sløyfebånd under sløyfene. Sløyfebåndet sørger for at det dannes en pakning som hindrer vanninntregning gjennom stiftefestene. Det anbefales også at det benyttes skruer som festemiddel.

3 Lekter/sløyfer i kilrenne

Mål 150 mm ut fra senter av kilrennen til hver side. Snorslå en linje i hele kilrennens lengde. Montér en sløyfe 30 x 36 mm på hver side av kilrennen langs linjene. Montér deretter en ny sløyfe på taksiden av disse sløyfene. Ha ca 15 mm distanse mellom disse. Takets  øvrige sløyfer avsluttes med ca 5 cm klaring fra kilrennesløyfene.

Ved kilrenna stopper du lektene jevnt med den første av de to sløyfene på hver side av kilrenna. Skråskjær disse parallelt med sløyfen i kilrenna.

4 Første lekterad! Powertekk takfotbeslag

Husk å trekke første bærelekt 30 mm inn for loddekant/takfotbeslag.

5 Kilrenne start

Legg først kilrenne start på plass. Tilpass «høyden» til takrennen. Fest den så i riktig posisjon.

6 Kilrenne slutt/topp/skuff

Juster kilrennen slik at du får godt omlegg for kilrenne slutt (15 cm). Legg på plass avslutningen og fest denne og kilrennen permanent.

7 Generelt kutting av plater

Bruk nibbler, sirkelsag, platesaks eller lignende. Bruk aldri hurtiggående skjæreutstyr (ikke over 4000 omdr./min.), ikke benytt vinkelkutter! 

Unngå kutting av plater på taket. Skjærespon gir rustmerker på platene og kan evt. skade undertaket. Rengjør også tak og renner for spon fra skruer.

Alle eksponerte kuttflater skal forsegles med Powertekk forseglingslakk.

8 Generelt om ulike festemidler

For å montere Powertekk kan du benytte flere ulike alternativer. Isola anbefaler våre skruer løse og/eller bandet. Eller vår Spikerskrue på coil. For bandet skruer anbefaler vi Senco Duraspin. Til denne følger spesialtilpasset munnstykke/fot. For pikerskruer kan vi anbefale: Workmann EX 2765 Coil, Bosttch N66, Hitachi NV 65 AF 3 eller Haubold RNC 1265 W/W2.

Platene festes i forkant ca 60 mm fra stor profils senter. Hver plate festes med 4 skruer. Det skal festes i omlegg. Øverste platerad skal også festes til øverste lekterad med to stift/skruer pr. plate. Fest med skrue eller spikerskrue i front av platen og på skrå inn i lekten, ca. 1,5 cm fra overgangen til liten bue. Bruk 4 stk. per plate.

9 Generelt platemontering

Monter gjerne den ene siden av møne eller valm ferdig før du starter på den andre siden, eller gjør møneløsningen ferdig før du fortsetter nedover taket. Ved bearbeiding eller kutting av platene, vær nøye med at ikke stålspon kommer på takplatene. Kutt helst på bakken/stillas. Pass også på at du ikke har spisse gjenstander som kan ripe opp eller skade platene, særlig ømtålig er Exclusive (lakkerte plater).

10 Montering første platerad

Powertekkplatene skal alltid monteres fra møne og ned til raft. Tekkingen begynner på nest øverste lekterad. Man kan starte fra venstre eller høyre side. Det bør tas hensyn til estetikk og vindretningen ved valg av startside og omlegg. 

Plateradene legges med forband slik at omleggene fordeles.

Legg ut hele lengden av første platerad. Fest hver plate i bakkant med en stift i høyre og venstre side.  Avkapp i lengderetningen kan benyttes som startplate på neste rad.

11 Montering av andre platerad (øverste platerad)

Plater på øverste rad tilpasses avstand mellom lektene. Platen skjæres horisontalt slik at platene minimum har anlegg på hele den siste lekteraden.

12 Møne

Bygg først opp mønekam (se punkt 6.2 i Isola Powertekk Takpanner monteringsanvisning om du ikke har gjort dette). For å forhindre inndriv av snø, vann, løv etc. og derved gi økt livslengde på takkonstruksjonen, monterer du Isola Mønelufterbånd. Dette bidrar til å opprettholde ventilering, utlufting og gir god tetthet.

Start med mønekappe start hvor endelokket går utenfor vindski. Begynn i den enden av mønet som er minst vindutsatt. Fest denne med to skruer til mønekam, første ved enden, den andre gjennom den overliggende mønekappen. Fortsett så med mønekappe eller mønekappe 3-modul. Benytt to skruer på hver mønekappeprofil, altså gjennom mønekappene i overlapp. Tilpass til mønelengden og avslutt med mønekappe slutt. Fest med to skruer.

13 Montering av plater på tak

Når du monterer selve takflaten, husk da å legge platene i forband og fest med 4 skruer/ spikerskruer i hver plate. Det er også viktig at du tar med deg montasje av ulike tilbehør underveis i monteringen. Dette kan være gjennomføringer og takhetter, taksikringsutstyr og innfeste m.m.
Kontroller at du får dette på rett plass på taket før selve platene monteres!
Se for øvrig egne avsnitt i Isola Powertekk Takpanner monteringsanvisning.

14 Kilrenne - montering av plater

Powertekkplaten avsluttes inn i kilrennen med en overlapp på ca 30 mm. Snorslå en linje på hver side, målt 30 mm inn på kilrennebeslaget. Mål avstanden fra senter av siste Powertekk- plates omlegg i overkant og underkant inn til snorslått linje i kilrenne. Beregn eventuell ekstra kappelengde ved nedbøying av kant i kilrenne. Dersom kant ikke bøyes ned, anbefales det i værharde strøk å benytte Isoflex eller skumplastkiler som tetting i kilrenne.