Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+

Radonbrønn beregning

Anbefalinger av radonbrønn- og oppstikkareal er i henhold til SINTEF Byggforsks anvisning 520.706

Beregning av Radonbrønner og oppstikk

1. Areal i m2 (grunnflate)
Radonbrønnalternativer
ProduktDimensjon (diameter)Anbefalt antall *
Radonbrønn 200125 mm
0
Radonbrønn 400200 mm
0

*Det anbefalte antallet brønner er avrundet opp til nærmeste hele tall.

2. Ønsket diameter på oppstikk i mm
Oppstikk
Anbefalt totalt oppstikkareal0 cm2
Forslag antall oppstikk0
Prosjektet referanse (For evt utskrift)
Email