Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+

Kompakt, omvendt tak med helsveiset membran

Ett-lags asfaltmembran som monteres i omlegg og helsveises til betongdekke. Betongen skal først poretettes og støvbindes med en lavviskøs asfaltprimer.

Kompakte, omvendte tak med bæring av betong eller betongelementer er en robust og fuktsikker takløsning. Avhengig av størrelse og byggeperiode kan både ett-lag og to-lags sveisemembraner benyttes. Membranen skal overdekkes med veiasfalt, påstøp av betong eller rotbeskyttelse, drenssystemer og vekstlag for grønne tak.Flate kompakte tak skal ha innvendig nedløp, og et fall på minimum 1 :40