Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+

Kompakt tak med frittliggende membran

Ett-lags løstliggende asfaltmembran med underlag av ubrennbar, trykkfast isolasjon. Membranen monteres i omlegg direkte på isolasjonen. Alle omlegg forsegles med sveiseutstyr for asfalttakbelegg.

Våre produkter: Mestermembran

Kompakte tak med bæring av betong eller betongelementer er en robust og fuktsikker takløsning. Avhengig av størrelse og byggeperiode kan både ett-lag og to-lags membraner benyttes. Membranen skal overdekkes med påstøp av betong, shingel, eller heller av betong.Flate kompakte tak skal ha innvendig nedløp, og et fall på minimum 1 :40

Produkter i bruk