Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+

Kompakt tretak med fuktadaptiv dampsperre

Fuktadaptiv dampsperre gjør det mulig å bygge takelementer som kompakte tretak med betydelig redusert risiko for fuktskader. Skulle det komme fukt inn i elementet vil dampsperren vil gi mulighet for uttørking på varm side – avhengig av luftens relative fuktighet i konstruksjonen.

Fuktadaptive dampsperre har følgende funksjon;

  1. Gi et lufttett sperresjikt på den varme siden av konstruksjonen
  2. Fungere som dampsperre når konstruksjonen har en lav RF
  3. Slippe ut fuktighet når konstruksjonen inneholder fukt og har en høy RF

Fuktadaptive dampsperre har en aktiv membran som gjør at produktets vanndampmotstand kan variere avhengig av hvilket vanndamptrykk den blir utsatt for.

Aktuelle bruksområder i tillegg til kompakte tretak er bindingsverksvegger med teglforblending, yttervegger under terreng som skal ha innvendig isolering mm.

Fuktadaptiv dampsperre kan benyttes i fullisolerte konstruksjoner i normale tørre bygg som ventileres i henhold til kravene i TEK 2017.

Aktuelle henvisninger

525.207Kompakte tak (SINTEF)