Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+

Tak med beplanting på bærende dekker - intesive tak

Intensive grønne tak er beregnet for takhager med gress, busker og trær. Til fuktsikring og drenering benyttes en rotsikker asfalt membran, en fiberduk og et vannlagring- og dreneringselement med stor lagringskapasitet.

Membran- og dreneringssystemer for grønne tak skal ivareta følgende krav;

  1. Danne et tett membransjikt som tåler stående vann / vanntrykk
  2. Hindrer at røtter kan vokse gjennom og punkterer membransjiktet
  3. Sørge for vannlagring og vanning av vekster og beplantning
  4. Sørge for at regnvann effektivt dreneres bort fra takområdene.

Grønne intensive tak kan etableres både på tak og terrasseområder på bærende dekker av betong eller betongelementer. Grønne intensive tak krever regelmessig ettersyn og vedlikehold av sluk og overløp for å hindre at disse tetter seg med blader, gress og substrat