Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+

Tak med sedum på bærende dekker - ekstensive tak

Ekstensive grønne tak har gjerne vekstlag av sedum. Til fuktsikring og drenering av sedumtak benyttes en membran som er rotsikker eller blir beskyttet av et rotbeskyttende lag, et vannlagring- og dreneringselement og en fiberduk.

Membran- og dreneringssystemer for grønne tak skal ivareta følgende krav;

  1. Danne et tett membransjikt som tåler stående vann / vanntrykk
  2. Hindrer at røtter kan vokse gjennom og punkterer membransjiktet
  3. Sørge for vannlagring og vanning av vekster og beplantning
  4. Sørge for at regnvann effektivt dreneres bort fra takområdene.

Sedumtak tak kan etableres både på flate og skrå kompakte tak og skrå luftede tretak. Sedumtak krever regelmessig ettersyn og vedlikehold av sluk og overløp for å hindre at disse tetter seg med finstoff og substrat.

Aktuelle henvisninger

544.823Sedumtak (SINTEF)