Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+

Isolert skrå tretak med lufting mellom vindsperre og undertak

Isolerte tak med damptett underlagsbelegg skal ha min. 50 mm luftespalte mellom vindsperren og undertaket. Underlagsbelegget monteres på bærende taktro, og vindsperren festes til taksperrene med klemte omlegg. Løsningen kan benyttes ned til 6 graders takvinkel.

Underlagsbelegg på bærende taktro skal ivareta følgende krav;

  1. Danne et vanntett sjikt som kan lede bort lekkasje- og kondensvann
  2. Beskytte konstruksjon mot regn og nedbør i byggeperioden

Vindsperren har følgende fuksjon;

  1. Sørge for at byggfukt og annen fuktighet som kan oppstå i konstruksjonen kan tørke ut
  2. Hindre at vind blåser inn i konstruksjonen og reduserer effekten av varmeisolasjonen

Underlagsbelegg benyttes direkte på bærende taktro av rupanel eller trefiberplater. Valg av kvalitet på bør vurderes i forhold til type primærtekking, byggeperiode, årstid, beliggenhet og byggets utforming.

Underlagsbelegg leveres med eller uten selvklebende omlegg. Selvklebende omlegg gir større sikkerhet for god tetthet og gjør at taket kan stå lengere ubeskyttet uten primærtekking.

Underlagsbelegg monteres horisontalt og festes med stifter i underliggende omlegg. Underlagsbelegget avsluttes ved raft/takfot mot forkantbord/ i takrenne.

Vindsperre monteres på taksperrene med klemte omlegg og avsluttes ved raft/takfot i omlegg med vindsperre på vegg. Omlegg skjøten tapes og klemmes fast til toppsvill med en klemlekt. Normalt benyttes det 48mm lekter som bør skrus fast for å sikre godt og varig klem.