Bindingsverk med åpen spaltekledning


Vindsperrer i bindingsverksvegger benyttes på den kalde siden av konstruksjonen. Ved bruk av åpen spaltekledning må vindsperren være UV bestandig og kledningen være lektet ut med minst 48 mm. Lektene festes med skruer.

Våre produkter: Stag, Tyvek® UV Fasade

Vindsperren skal ivareta følgende funksjonskrav;

  1. Tåle påkjenning av UV-stråling

  2. Hindre at vind blåser inn i konstruksjonen og reduserer effekten av varmeisolasjonen

  3. Beskytte konstruksjon mot regn og nedbør i byggeperioden

  4. Hindre slagregn som kommer gjennom den åpne kledningen i å trenge videre inn i konstruksjonen

  5. Sørge for at byggfukt og annen fuktighet som kan oppstå i konstruksjonen kan tørke ut

De fukttekniske egenskapene er dermed svært viktige og bør alltid vurdere i forhold til byggeperiode, årstid, beliggenhet og byggets utforming.

Som vindsperre kan det benyttes både rulleprodukter, gips- eller porøse trefiberplater. Ved bruk av vindsperre produkter på rull i kombinasjon med innvendig platekledning må det benyttes stag eller skråbånd for å oppnå forskriftsmessig avstivning. I kombinasjon med utvendige vindtettplater er dette ikke nødvendig.

For å oppnå et tett og komplett vindsperresjikt skal alle skjøter legges i omlegg og klemmes og tapes med godkjent vindsperre tape. Avslutninger og gjennomføringer skal forsegles med Isola UV Tape, Isola Rørmansjetter eller FlexWrap 60 Tape. I kystområder og værutsatte strø anbefales det å benytte dobbeltklebende butylbånd mellom klemlektene og den UV bestandige vindsperren.