Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+

Innovasjon og produktutvikling

Isola har høy fokus på innovasjon og driver samtidig et kontinuerlig arbeid med forbedringer og optimalisering av eksisterende produkter og systemer.

Som en del av dette arbeidet er vi en aktiv deltager i både nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer med tilhørende pilotprosjekter. Her kan blant annet nevnes Zero Emission Buildings ( ZEB ), Klima 2050 SeOPP, BIVP Norge og Tall Timber Facades.

Innovasjon og utvikling ivaretas gjennom egen stabsfunksjon og i en operativ produktteknisk avdeling (PTS) som er tilsluttet Isola Kompetansesenter.

Innovasjon og utvikling

Innovasjon og utvikling har ansvar for å utvikle og etablere nye produkt- og forretningsområder innenfor gjeldende strategier og markedsbehov. Avdelingen har utstrakt kontakt med fag- og forskningsmiljøer både i Norge, Sverige og Danmark og deltar i både nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer, produktorganisasjoner og bransjeforeninger. 
 

Produktteknisk senter

Produktteknisk senter (PTS) ivaretar eksisterende produktområder både i forhold til drift, videreutvikling og forbedringer. PTS har tett samarbeid med kunder og forskningsinstitusjoner for å sikre nødvendig kvalitet og sørge for at produkter og systemer til enhver tid tilfredsstiller gjeldende forskrifter, regelverk og brukerkrav. Avdelingen har også ansvar for at produkter og systemer er miljøvennlige og at nødvendig dokumentasjon foreligger og underbygger dette.

Isola har høy fokus på innovasjon og driver samtidig et kontinuerlig arbeid med forbedringer og optimalisering av eksisterende produkter og systemer.

Som en del av dette arbeidet er vi en aktiv deltager i både nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer med tilhørende pilotprosjekter. Her kan blant annet nevnes Zero Emission Buildings ( ZEB ), Klima 2050 SeOPP, BIVP Norge og Tall Timber Facades.

Innovasjon og utvikling ivaretas gjennom egen stabsfunksjon og i en operativ produktteknisk avdeling (PTS) som er tilsluttet Isola Kompetansesenter.

Innovasjon og utvikling

Innovasjon og utvikling har ansvar for å utvikle og etablere nye produkt- og forretningsområder innenfor gjeldende strategier og markedsbehov. Avdelingen har utstrakt kontakt med fag- og forskningsmiljøer både i Norge, Sverige og Danmark og deltar i både nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer, produktorganisasjoner og bransjeforeninger. 
 

Produktteknisk senter

Produktteknisk senter (PTS) ivaretar eksisterende produktområder både i forhold til drift, videreutvikling og forbedringer. PTS har tett samarbeid med kunder og forskningsinstitusjoner for å sikre nødvendig kvalitet og sørge for at produkter og systemer til enhver tid tilfredsstiller gjeldende forskrifter, regelverk og brukerkrav. Avdelingen har også ansvar for at produkter og systemer er miljøvennlige og at nødvendig dokumentasjon foreligger og underbygger dette.