Grunnmursplater: Platon Xtra Grunnmursplate

Platon Xtra Grunnmursplate

Komplett system for effektiv fuktbeskyttelse av utvendig grunnmur

Tørr kjeller og et sunt innemiljø!

Mugg- og soppangrep er det en normalt forbinder med fukt. Det er stor risiko for at slike skader oppstår i en fuktig kjellervegg. Dårlig lukt og helseproblemer er ofte følgene av mugg- og soppskader. Mange bygningsmaterialer er ømfintlige overfor fukt, og skadeomfanget avhenger av hvor høy relativ fuktighet (RF) materialene tåler.

Platon Xtra på utvendig grunnmur kan beskrives som vannavvisende sjikt ved bruk av NS 3420 - S24.31

  • Fuktbeskyttelse mot utvendige fuktkilder
  • Sikker fuktbeskyttelse selv om grunnmuren skades - for eksempel som følge av setningssprekker
  • Byggfukt og fukt som fremkommer ved menneskelig aktivitet inne, tørkes ut av konstruksjonen
  • Lang Levetid

Stor dreneringskapasitet

Dype drenskanaler mellom knastene bidrar til økt dreneringskapasitet.

Xtra styrke

Knastenes utforming gir Platon Xtra unik motstand mot deformasjon fra jordtrykk og kompresjon.

Xtra monteringsvennlig

Platon Xtra er føyelig å jobbe med - selv på kalde årstider.

Platon Xtra har Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk (Nr.2258).

Kjelleren kan være din egen gullgruve

Det er mange praktiske argumenter for å bygge hus med kjeller, men spesielt én årsak er grunnen til at så mange velger å bygge og innrede kjelleren med en gang: De skaffer seg sin helt private gullgruve! En utleieleilighet er i dag en stor inntektskilde for mange. Og den er skattefri.

Les mer på: www.kjeller.no