Tak: Grønne tak
moodbilde_torvtak.jpg

/ Grønne tak

Flate Tak

DE25-Union.jpg

Tak dekket med vegetasjon. Avhengig av vekstlag og type beplantning deles grønne tak inn i 3 ulike kategorier med ulikt behov for vannlagring og vedlikehold.

Les mer

Platon Xtra Torvtak

Torvtak_nett.jpg

Gammel tradisjon tilsier bruk av never som underlag for torv. Men never er vanskelig å få tak i, og det er få som behersker den tidkrevende leggeteknikken. System Platon har derfor i over 40 år ikke bare erstattet neveren, men også forenklet leggeprosessen og gitt dagens torvtak bedre funksjon og lengre levetid.

Les mer