Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+

Utvidet garanti

Ved å benytte løsningene som inngår i konseptet Komplett Tak oppnås det en utvidet garanti. Garantitiden vil avhenge av hvilke produktkombinasjoner som velges. I tabellen nedenfor fremgår det hvilken garantitid det oppnås for ulike kombinasjoner av produkter. Det forutsettes at krav til minste takvinkel er oppfylt.

Med Isola Komplett Tak er du sikret et tett og trygt tak i mange år fremover.

Type taktekning   Undertaksbelegg/ undertak   Systemgaranti
Powertekk Nordic + Iso-D Xtra, Isokraft
= 40 år
Powertekk Nordic + Tyvek Undertak = 30 år
Powertekk Exclusive
Powertekk Plano
+ Tyvek Undertak, Iso-D Xtra, Isokraft = 30 år
Isola Takshingel
Isola Premium Takshingel
+ Iso-D Xtra, Isokraft
= 30 år
Isola Selvbygger + Tyvek Undertak = 30 år
Torvtak + Platon Xtra og Isokraft = 30 år
Takstein* + Iso-D Xtra, Isokraft = Samme garantitid
som på taksteinen*

*Gjelder ikke for vingetegl

Garantien gjelder for takløsningene som er beskrevet i ovennevnte tabell og gjelder både for taktekningen og undertak eller undertaksbelegg. 

Last ned: Vilkår for Isola Komplett Tak – 30 og 40 år Systemgaranti