Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+

Komplette løsninger for norske bygg og norsk klima

Takprodukter fra Isola har beskyttet norske bygg mot vær og vind i mer enn 70 år. Et tøffere klima, nye krav og endret byggeskikk har bidratt til stadig bedre og mer effektive løsninger.

Gjennom lang erfaring og kontinuerlig produktutvikling er både sortiment, kvalitet, monterings-vennlighet og levetid vesentlig forbedret.

I Komplett Tak inngår alle Isolas undertak, undertaksbelegg, vindsperrer og taktekninger i ulike kombinasjoner og for ulike konstruksjoner. Både diffusjonsåpne kompakte-, og damptette konstruksjoner med krav til luftespalte og vindtetting er inkludert som en del av konseptet.

Med Isola Komplett Tak blir valg av takløsning enda enklere, tryggere og sikrere.

Gode løsninger

Gode løsninger

Med Komplett Tak er det enklere å velge riktige kombinasjoner av takprodukter – uansett takkonstruksjon og taktype.
Les mer

Gode løsninger

Utvidet garanti

Med Komplett Tak oppnås det ekstra trygghet gjennom en utvidet garanti hvor både undertak og taktekning inngår.
Les mer

Full dokumentasjon

Med Komplett Tak følger det SINTEF Teknisk Godkjenning for alle eksponerte takprodukter.
Se dokumentasjon

 

Made by Norway

Med Komplett Tak får du løsninger og produkter for norske forhold. Produktene og løsningene i konseptet er utviklet i Norge for vår byggeskikk og vårt klima.

Powertekk + Tyvek Undertak

Isolert skråtak med kombinert undertak og vindsperre

Takvinkel > 10 grader

Isola Powertekk Takpanner og Isola Tyvek Undertak gir en lett, kompakt og energieffektiv takkonstruksjon. Løsningen sikrer et tett og stormsikkert yttertak i kombinasjon med markedets mest diffusjonsåpne og fuktsikre undertak. Tyvek Undertak gir også en svært god og effektiv vindtetting. Utvidet garanti er knyttet til produkt og funksjon og gjelder for alle varianter av Isola Powertekk i kombinasjon med Isola Tyvek Undertak.

1) Isola Powertekk Takpanner 2) Lekter og sløyfer 3) Isola Tyvek Undertak 4) Isolasjon 5) Dampsperre 6) Innvendig kledning

Vis flere

 

 

Powertekk Nordic + Iso-D Xtra

Isolert skråtak med damptett undertak og luftespalte

Takvinkel > 10 grader

Isola Powertekk Nordic og Isola Iso-D Xtra undertaksbelegg gir en svært fuktsikker og solid takkonstruksjonen. Løsningen sikrer et tett og stormsikkert yttertak i kombinasjon med et robust og diffusjonstett underlagsbelegg. Isola Tyvek Vindsperre sørger for vindtett konstruksjon og rask uttørking av byggfukt. Utvidet garanti er knyttet til produkt og funksjon og gjelder for Powertekk Nordic i kombinasjon med Iso-D Xtra eller Isola Isokraft undertaksbelegg.

1) Isola Powertekk Takpanner 2) Lekter og sløyfer 3) Isola Iso-D Xtra Undertaksbelegg 4) Taktro av tre 5) Luftespalte 6) Isola Tyvek Vindsperre 7) Isolasjon 8) Dampsperre 9) Innvendig kledning

Isola Selvbygger + Tyvek Undertak

Isolert skråtak med damptett taktekning og luftespalte

Takvinkel > 6 grader

Isola Selvbygger på bærende taktro og Tyvek Undertak gir en lett, solid og svært fuktsikker takkonstruksjon – selv ved svært lave takfall. Løsningen sikrer et tett og robust yttertak i kombinasjon med markedets mest diffusjonsåpne undertak og vindsperre. (Kombinert undertak og vindsperre anbefales som vindtetting ved takfall < 15 grader). Utvidet garanti er knyttet til produkt og funksjon og gjelder for alle varianter av Isola Tyvek Undertak i kombinasjon med Isola Selvbygger.

1) Isola Selvbygger Takbelegg 2) Taktro av tre 3) Luftespalte 4) Isola Tyvek Undertak/Vindsperre 5) Isolasjon 6) Dampsperre 7) Innvendig kledning

Isola Takshingel + Iso-D Xtra

Isolert skråtak med damptett undertak og luftespalte

Takvinkel >15 grader

Isola Takshingel på bærende taktro med Iso-D Xtra eller Isokraft Undertaksbelegg gir en svært fuktsikker og solid takkonstruksjon. Løsningen sikrer et tett og fuktsikkert tak – også i værutsatte kystområder og ved takfall helt ned til 15 grader. Isola Tyvek Vindsperre sørger for vindtett konstruksjon og rask uttørking av byggfukt. Utvidet garanti er knyttet til produkt og funksjon og gjelder for Isola Takshingel og Takshingel Premium i kombinasjon med Iso-D Xtra eller Isola Isokraft undertaksbelegg.

1) Isola Takshingel 2) Isola Iso-D Xtra/Isokraft Undertaksbelegg 3) Taktro av tre 4) Luftespalte 5) Isola Tyvek Vindsperre 6) Isolasjon 7) Dampsperre 8) Innvendig kledning

Platon Xtra Torvtak + Isokraft

Isolert skråtak med damptett undertak og luftespalte

Takvinkel > 20 grader

Platon Xtra Torvtakplate med Isola Isokraft Undertaksbelegg på bærende taktro gir et sterkt, solid og svært fuktsikkert underlag for torvtak. Løsningen sørger for en to-trinns tetting og sikrer god drenering og godt torv-feste selv ved bratte tak. Isola Tyvek Vindsperre sørger for vindtett konstruksjon og rask uttørking av byggfukt. Utvidet garanti er knyttet til produkt og funksjon, og gjelder for Isokraft Undertaksbelegg i kombinasjon med Platon Xtra Torvtaksplate.

1) Torv/gress Platon Xtra Torvtakplate 2) Isola Isokraft Undertaksbelegg 3) Taktro av tre 4) Luftespalte 5) Isola Tyvek Vindsperre 6) Isolasjon 7) Dampsperre 8) Innvendig kledning

Takstein + Isola Undertaksbelegg

Isolert skråtak med damptett underlag og luftespalte

Takvinkel: avhengig av krav fra takstein leverandør

Isola Isokraft eller Iso-D Xtra undertaksbelegg gir et sterkt, solid og svært fuktsikkert underlag for takstein. Ved bruk av Isokraft eller Iso-D Xtra i kombinasjon med takstein gis det samme garantitid som det gis på taksteinen. Utvidet garanti gjelder ikke for vingetegl, dantegl og tilsvarende teglstein.

1) Takstein 2) Lekter og sløyfer 3) Isola Iso-D Xtra Undertaksbelegg 4) Taktro av tre 5) Luftespalte 6) Isola Tyvek Soft Xtra Vindsperre 7) Isolasjon 8) Dampsperre 9) Innvendig kledning