Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+

Isola Takshingel

Hvordan montere Isola Takshingel? Her finner du steg for steg hvordan du går frem:

Sett i gang!

1 Monter takrenne og takfotbeslag

Monter takrenne og takfotbeslag.

2 Monter trekantlekt

Monter trekantlekt.

3 Monter takfotplate

Fjern den avrivbare plastfolien på nedre del av takfot/møneplate. Påfør 2 striper Isola Fugemasse 2-3 cm fra kanten. Platen monteres opp over trekantlekt og vindski. Stift klebefeltene. 

4 Underlagsbelegg

Ved takvinkler fra 15 t.o.m 18 grader skal det benyttes Isola Isokraft/Iso-D Xtra som underlagsbelegg. Monter underlagsbelegget ca 3 cm fra takfoten. Legg to striper Isola Fugemasse mellom takfotbeslag og underlagsbelegg. 

5 Første rad

Monter første rad med takshingel parallelt med takfoten. NB! Folien på takshingel skal ikke rives av. Shingeltungen skal sentreres over takfotplatens klebefelt. 

6 Ledespor

Shingelplatene må legges helt inntil hverandre i alle plateskjøter. Bruk ledesporene for å sikre riktig plassering av takshingelen. 

7 Innfesting

Stift/skru ved hvert innsnitt i klebefeltet. Festemiddel skal plasseres ca 2,5 cm over hvert snitt. 

8 Isola Takshingel, andre rad

Snorslå en horisontal linje ref. byggehøyde på type takshingel. Start montering midt på taket og ut til hver side. Tilpass mønster og ledespor. 

9 Vinkelrenne/kilrenne

Rull ut Isola Mestertekk/Isola Selvbygger i rennens lengderetning. Kleb til takfotbeslag med Isola Fugemasse. Skjær bort beleggets klebekant nederst mot takfot/møneplate. Stift til underlaget i beleggets ytterkant. 

10 Vinkelrenne/Kilrenne

Monter takshingelen minimum ca 35 cm inn på hver side av Isola Mestertekk/Isola Selvbygger. Kleb takshingelen med Isola Fugemasse og stift i klebefeltet. 

11 Avslutning mot vindski

Legg takshingelen opp over trekantlekten og vindskien. Stift fast og skjær av overflødig takshingel. Monter Isola Vindskibeslag når taket er ferdig tekket. Festes med skruer.

12 Avslutning mot vegg

Legg takshingelen opp over trekantlekt, ca 15 cm opp på vegg. Takshingelen dekkes så med et profilert beslag evt. kledning. 

13 Inntekking av pipe

Monter takshingelen opp til pipens forkant. Monter pipebeslaget. Monter takshingelen over beslagets sider og kleb til beslaget med Isola Fugemasse. 

14 Inntekking av Isola Ventilasjonshette/Soilhette/Takventil

Se inntekking av pipe.

15 Avslutning mot møne

Renskjær siste takshingelrad i flukt med mønet og stift ned. Før siste takshingelrad på motsatt takside minimum 5 cm over mønet og stift ned. Møneplaten skal dekke klebefeltene. 

16 Isola Møneplate

Riv av folien. Monter møneplaten minimum 50% over forrige plate langs linje c. Stift klebefelt a., bøy platen over mønet. Stift så klebefelt b.

17 Avslutning møne ved bruk av Isola Møneprofil-Lufter

Før montering av Møneprofil-Lufter må mønet åpnes med enspalte på ca 40 mm. NB! Avslutt alltid spalten ca 30 cm fra ytterpunkt gavlvegg og 50 cm til hver side for krysningspunkt hvor ulike møner møtes.

18 Avslutning ved møne valmtak 1

NB! Stift alltid i klebefelt.

19 Avslutning ved møne valmtak 2

Avslutning ved møne valmtak 2.

20 Avslutning ved møne valmtak 3

Avslutning ved møne valmtak 3.

21 Forsegling møneprofil

Før montering legges to strenger Isola Fugemasse langs mønet ca 15 cm ned fra mønespissen. Fest profilen til taket med 6 selvborende skruer. Ved overganger og avslutning ved gavl benyttes klebelapp Isoflex.