Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+

Isola Takguide

I guiden under fremgår det hva vi anser som gode og trygge kombinasjoner av takprodukter. Som tabellen viser er det viktig å ta hensyn til takvinkel og om bygget ligger utsatt til i værhardt strøk.

Byggetid og krav til beskyttelse før taktekningen blir montert vil også spille en viktig rolle. I tilfeller med lang bygge- og eksponeringstid av undertaket bør det benyttes de mest robuste undertaksbeleggene som er anbefalt i tabellen.

Type taktekning Anbefalt
min. takvinkel
Anbefalt
undertaksbelegg/undertak
Krav til undertaksbelegg
i værharde strøk
Betongstein 22 grader• Isola Iso-D Xtra
Isola Tyvek Undertak
Isola Isokraft
Teglstein,
enkelkrom uten fals
22 grader Isola Iso-D Xtra
Isola Isokraft
Isola Isokraft
Teglstein
med fals og ledespor
22 grader• Isola Iso-D Xtra
Isola Tyvek Undertak
Isola Iso-D Xtra
Isola Isokraft
Takshingel 15-19 grader Isola Iso-D Xtra
Isola Isokraft
Isola Isokraft
Powertekk takpanner 10 grader Isola Isokraft
Isola Iso-D Xtra
Isola Tyvek Undertak
Isola Isokraft
Isola Iso-D Xtra
Isola Tyvek Undertak
Torvtak 20 grader Isola Isokraft/
Platon Xtra
Isola Isokraft/
Platon Xtra
Skifer/Bordtekking 22 grader Isola Isokraft Isola Isokraft
Båndtekking 10 grader Isola Isokraft
Isola Iso-D Xtra
Isola Isokraft

Kilde: SINTEF Byggforsk
• Hovedretningslinjer for anbefalte minste takvinkel. Enkelte leverandører har godkjenning for bruk ned til 15 grader takfall.