Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+

Kompakt tak med to-lags takbelegg

To-lags takbelegg med underlag av ubrennbar, trykkfast isolasjon. Underlaget festes mekanisk med skrue og hylse i sveisekanten. Alle omlegg forsegles med sveiseutstyr for asfalttakbelegg. Overlaget legges i omlegg og hel-sveises til underlaget.

Kompakte tak med bæring av betong eller betongelementer er en robust og fuktsikker takløsning. Avhengig av størrelse og byggeperiode kan både ett-lag og to-lags takbelegg benyttes. To-lag er en robust og sikker løsning for større tak hvor det må påregnes «trafikk» i byggeperioden.Flate kompakte tak skal ha innvendig nedløp, og et fall på minimum 1 :40