Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+

Terrasse med betongheller på etasjeskiller av betong

Vakuumisolasjon kan erstatte en del av isolasjonen i et kompakte tak eller en kompakt terrassekonstruksjon. Bruk av vakuumisolasjon bidrar til å redusere konstruksjonens totale byggehøyde samtidig som U-verdikravet kan opprettholdes.

Vakuumisolasjon har en isolasjonsevne som er 5 ganger bede enn tradisjonell isolasjon med lambda verdi på 0,37 til 0,37.

Produktet leveres i paneler og skal bygges inn i konstruksjonen beskyttet mot mekanisk slitasje og fare for punkteringer.

Panelene leveres i ulike tykkelser og dimensjoner avhengig av bruksområde og krav til isoleringsevne. Vakuumisolasjon er et brennbart materiale og må benyttes sammen med ubrennbar isolasjon i bygg hvor det foreligger brannkrav knyttet til konstruksjon eller overflate.