Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+
Norskprodusert, moderne takbelegg med selvklebende omlegg
Vis mer

Isola Selvbygger 3°

Sort
NOBB nr: 25402678
Varenr: 521113
Takbelegg for skråtak ned til 3° takvinkel
  • Selvklebende omlegg
  • Kan benyttes på terrasser
  • Robust, sterk og sikker
  • Kombinasjonsstamme
  • Norskprodusert
Sort
Skifergrå
Krystallsort
Teglrød
Norskprodusert, moderne takbelegg med selvklebende omlegg
Vis mer

Bruksområde

Isola Selvbygger er beregnet brukt på tak og terrasser med fall helt ned til 3˚. Ved rehabilitering kan den gamle takpappen beholdes. Produktet har et selvklebende omlegg.

Produktinformasjon

Bredde:1 m
Farge:Sort
Lengde:7 m
Vekt (pr enhet):29,6 kg
Ekstern brannytelse iht. EN 13501-5:Broof (t2) på underlag av tre
Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5:EN 13501-5Froof*
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1:EN 13501-1F
Vanntetthet:EN-1928Bestått
Strekkstyrke/Strekkfasthet Langs:EN-12311-1710 ± 100 N/50 mm
Strekkstyrke/Strekkfasthet Tvers:EN-12311-1610 ± 80 N/50 mm
Bruddforlengelse Langs:EN: 12311:135 ± 10 %
Bruddforlengelse Tvers:EN: 12311:145 ± 10 %
Rivstyrke, langs:EN-12310-1410 ± 50 N
Rivstyrke, tvers:EN-12310-1440 ± 60 N
Spaltestyrke i skjøt:EN-12316-180 ± 25 N/50 mm
Skjærestyrke i skjøt:EN-12317-1700 ± 150 N/50 mm
Fleksibilitet i kulde:EN:1109-1-20 °C
Sig etter aldring/Varmesig:EN-11100 mm at 90 °C
Punktering, slag, metode A:EN-12691700 ± 150 mm
Helse- og miljøskadelige stoffer:Ingen metode tilgjengeligIngen
Punktering, Statisk last, metode A:EN-1273020 kg
\*Egenskapen “Sikkerhet mot brann” for takkonstruksjoner omfatter fler komponenter som ikke blir levert av Isola. Sikkerhet mot brann kan derfor ikke deklareres i denne ytelseserklæringen. Isola har testet produktet etter ENV 1187 som omfatter brannklassifisering på flere faktiske konstruksjoner I henhold til NS-EN 13501. Dokumentasjon kan gis på forespørsel.
Laveste monteringstemperatur er 0 ºC, men ved temperatur lavere enn +5ºC må klebekanter aktiveres med varmluft. Skjøtene tråkkes tette, også i kjølig vær, men må ikke forsegles i regnvær. Ved montering i temperaturer under +10°C bør rullene oppbevares i romtemperatur eller forvarmes. NB: Det må benyttes varme til sveising av omlegg og alle skjøter ved bruk på terrasser. Se monteringstrinn for tak
Se monteringstrinn for terrasse

Produktoversikt

Sort

  • Farge: Sort

Skifergrå

  • Farge: Skifergrå

Krystallsort

  • Farge: Krystallsort

Teglrød

  • Farge: Teglrød

Tilbehør

Tilbehør til