Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+

For taktekkere

Beskrivelsestekster

En måte å sette krav til materialer på er å henvise til Isola produktenes egenskaper. Forslag til beskrivelsestekster iht. NS 3420 med henvisning til Isola produkter.
Filene kan åpnes i Acrobat reader (PDF filer) eller i G-PROG Beskrivelse (ga1-filer).

Isola Kompakte tak:
Ett-lags tekking PDF ga1
2-lags tekking PDF ga1

Isola Membraner: 
Ett-lags løstliggende membran PDF ga1
Ett-lags helklebet membran PDF ga1
2-lags helklebet membran PDF ga1

Isola Sedum tak:
Ett-lags løstliggende membran PDF ga1
Ett-lags helklebet membran PDF ga1

Isola Grønne tak: 
Ett-lags løstliggende membran PDF ga1
Ett-lags helklebet membran PDF ga1

TPF Informerer

 

Taktekking Isola

Beskrivelsestekster

En måte å sette krav til materialer på er å henvise til Isola produktenes egenskaper. Forslag til beskrivelsestekster iht. NS 3420 med henvisning til Isola produkter.
Filene kan åpnes i Acrobat reader (PDF filer) eller i G-PROG Beskrivelse (ga1-filer).

Isola Kompakte tak:
Ett-lags tekking PDF ga1
2-lags tekking PDF ga1

Isola Membraner: 
Ett-lags løstliggende membran PDF ga1
Ett-lags helklebet membran PDF ga1
2-lags helklebet membran PDF ga1

Isola Sedum tak:
Ett-lags løstliggende membran PDF ga1
Ett-lags helklebet membran PDF ga1

Isola Grønne tak: 
Ett-lags løstliggende membran PDF ga1
Ett-lags helklebet membran PDF ga1

TPF Informerer

 

Taktekking Isola