Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+

Kvalitet og miljø

For å sikre oppfyllelsen av forretningsideen har Isola følgende politikk og mål for kvalitet og miljø:

Vi ønsker å være en aktiv bidragsyter og samfunnsaktør innenfor bærekraftig utvikling. Vi er markedsorientert og følger gjeldende lover og forskrifter, standarder og spesifikasjoner, på en miljøbevisst måte som imøtekommer våre kunders behov, krav og forventninger. 

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Ved å sikre våre ansattes helse og trivsel gjennom nulltoleranse for skader og ved å rette fokus på arbeidsmiljøforbedringer vil vår produktivitet, kvalitet og lønnsomhet øke. Ved å involvere våre ansatte jobber vi kontinuerlig med å bli bedre.

Vi har fokus på å effektivisere hverdagen til våre kunder og brukere av våre produkter så vel som vår egen. Dette gjør vi bl. a ved å sørge for at tilbakemeldinger og forbedringsforslag fra ansatte, kunder og profesjonelle brukere enkelt blir tilgjengelig i hele organisasjonen.

Vi skal utvikle produkter og systemer som bidrar til fuktsikring og energieffektivisering. Produktene og systemene vi utvikler tilstrebes å ha egenskaper som gjør de enkle for proffen å velge og enkle å bruke og montere. Vi skal levere riktig kvalitet, i riktig mengde til avtalt tid.

Vår satsing på bærekraftige løsninger innebærer miljømessige prioriteringer for å redusere vårt klimafotavtrykk samtidig som det vil gi oss konkurransemessige fortrinn.

Isola skal bidra til å redusere negative miljøkonsekvenser!

Isola as er sertifisert etter ISO 9001:2015.

 

EcoVadis

På Isola er vi opptatt av at varene du kjøper hos oss skal være produsert på en måte som tar best mulig vare på klimaet, miljøet og menneskene som lager dem.

I løpet av et år får vi mange henvendelser om å dokumentere vårt arbeid med dette. Noe som er veldig positivt, men samtidig krevende for oss siden det ikke finnes EN standardisert måte å jobbe med disse store spørsmålene på.

Vi har derfor valgt å bruke det internasjonale sertifiseringsselskapet EcoVadis for å hjelpe oss med dette arbeidet.

Ekspertene fra EcoVadis er verdens fremste på bærekraftevalueringer. Fra sine kontorer i 12 land, vurderer de over 75 000 ulike selskaper og gir dem en score fra 0 til 100 basert på måten de etterlever krav og jobber med miljø, arbeids- og menneskerettigheter, etikk og innkjøp.

EcoVadis følger oss opp på vårt arbeid med miljø, etikk og sosialt ansvar. Resultatene blir brukt til å finne og følge opp forbedringspunkter.

Vi stiller strenge krav til alle våre leverandører. Samarbeidet med EcoVadis gjør det enklere for oss å følge opp disse.  

Les mer på EcoVadis’ nettside

Ecovadis Silver

 

EPD

Samtidig med dette arbeidet har Isola nylig investert i nytt analyseverktøy for utvikling av miljødokumentasjon. Investeringen er en viktig del av vår bærekraftstrategi og gjør at vi selv kan generere spesifikke EPD’er.

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 1100 EPDer fra over 190 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Vi håper selvfølgelig at dere skal finne dette tilstrekkelig til å kunne stole på at vi tar vårt ansvar i forhold til bærekraft og samfunnsansvar på største alvor.

For å sikre oppfyllelsen av forretningsideen har Isola følgende politikk og mål for kvalitet og miljø:

Vi ønsker å være en aktiv bidragsyter og samfunnsaktør innenfor bærekraftig utvikling. Vi er markedsorientert og følger gjeldende lover og forskrifter, standarder og spesifikasjoner, på en miljøbevisst måte som imøtekommer våre kunders behov, krav og forventninger. 

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Ved å sikre våre ansattes helse og trivsel gjennom nulltoleranse for skader og ved å rette fokus på arbeidsmiljøforbedringer vil vår produktivitet, kvalitet og lønnsomhet øke. Ved å involvere våre ansatte jobber vi kontinuerlig med å bli bedre.

Vi har fokus på å effektivisere hverdagen til våre kunder og brukere av våre produkter så vel som vår egen. Dette gjør vi bl. a ved å sørge for at tilbakemeldinger og forbedringsforslag fra ansatte, kunder og profesjonelle brukere enkelt blir tilgjengelig i hele organisasjonen.

Vi skal utvikle produkter og systemer som bidrar til fuktsikring og energieffektivisering. Produktene og systemene vi utvikler tilstrebes å ha egenskaper som gjør de enkle for proffen å velge og enkle å bruke og montere. Vi skal levere riktig kvalitet, i riktig mengde til avtalt tid.

Vår satsing på bærekraftige løsninger innebærer miljømessige prioriteringer for å redusere vårt klimafotavtrykk samtidig som det vil gi oss konkurransemessige fortrinn.

Isola skal bidra til å redusere negative miljøkonsekvenser!

Isola as er sertifisert etter ISO 9001:2015.

 

EcoVadis

På Isola er vi opptatt av at varene du kjøper hos oss skal være produsert på en måte som tar best mulig vare på klimaet, miljøet og menneskene som lager dem.

I løpet av et år får vi mange henvendelser om å dokumentere vårt arbeid med dette. Noe som er veldig positivt, men samtidig krevende for oss siden det ikke finnes EN standardisert måte å jobbe med disse store spørsmålene på.

Vi har derfor valgt å bruke det internasjonale sertifiseringsselskapet EcoVadis for å hjelpe oss med dette arbeidet.

Ekspertene fra EcoVadis er verdens fremste på bærekraftevalueringer. Fra sine kontorer i 12 land, vurderer de over 75 000 ulike selskaper og gir dem en score fra 0 til 100 basert på måten de etterlever krav og jobber med miljø, arbeids- og menneskerettigheter, etikk og innkjøp.

EcoVadis følger oss opp på vårt arbeid med miljø, etikk og sosialt ansvar. Resultatene blir brukt til å finne og følge opp forbedringspunkter.

Vi stiller strenge krav til alle våre leverandører. Samarbeidet med EcoVadis gjør det enklere for oss å følge opp disse.  

Les mer på EcoVadis’ nettside

Ecovadis Silver

 

EPD

Samtidig med dette arbeidet har Isola nylig investert i nytt analyseverktøy for utvikling av miljødokumentasjon. Investeringen er en viktig del av vår bærekraftstrategi og gjør at vi selv kan generere spesifikke EPD’er.

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 1100 EPDer fra over 190 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Vi håper selvfølgelig at dere skal finne dette tilstrekkelig til å kunne stole på at vi tar vårt ansvar i forhold til bærekraft og samfunnsansvar på største alvor.