Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+

Kvalitet og miljø

For å sikre oppfyllelsen av forretningsideen har Isola følgende politikk og mål for kvalitet og miljø:

Vi ønsker å være en aktiv bidragsyter og samfunnsaktør innenfor bærekraftig utvikling. Vi er markedsorientert og følger gjeldende lover og forskrifter, standarder og spesifikasjoner, på en miljøbevisst måte som imøtekommer våre kunders behov, krav og forventninger. 

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Ved å sikre våre ansattes helse og trivsel gjennom nulltoleranse for skader og ved å rette fokus på arbeidsmiljøforbedringer vil vår produktivitet, kvalitet og lønnsomhet øke. Ved å involvere våre ansatte jobber vi kontinuerlig med å bli bedre.

Vi har fokus på å effektivisere hverdagen til våre kunder og brukere av våre produkter så vel som vår egen. Dette gjør vi bl. a ved å sørge for at tilbakemeldinger og forbedringsforslag fra ansatte, kunder og profesjonelle brukere enkelt blir tilgjengelig i hele organisasjonen.

Vi skal utvikle produkter og systemer som bidrar til fuktsikring og energieffektivisering. Produktene og systemene vi utvikler tilstrebes å ha egenskaper som gjør de enkle for proffen å velge og enkle å bruke og montere. Vi skal levere riktig kvalitet, i riktig mengde til avtalt tid.

Vår satsing på bærekraftige løsninger innebærer miljømessige prioriteringer for å redusere vårt klimafotavtrykk samtidig som det vil gi oss konkurransemessige fortrinn.

Isola skal bidra til å redusere negative miljøkonsekvenser!

Isola as er sertifisert etter ISO 9001:2015.

For å sikre oppfyllelsen av forretningsideen har Isola følgende politikk og mål for kvalitet og miljø:

Vi ønsker å være en aktiv bidragsyter og samfunnsaktør innenfor bærekraftig utvikling. Vi er markedsorientert og følger gjeldende lover og forskrifter, standarder og spesifikasjoner, på en miljøbevisst måte som imøtekommer våre kunders behov, krav og forventninger. 

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Ved å sikre våre ansattes helse og trivsel gjennom nulltoleranse for skader og ved å rette fokus på arbeidsmiljøforbedringer vil vår produktivitet, kvalitet og lønnsomhet øke. Ved å involvere våre ansatte jobber vi kontinuerlig med å bli bedre.

Vi har fokus på å effektivisere hverdagen til våre kunder og brukere av våre produkter så vel som vår egen. Dette gjør vi bl. a ved å sørge for at tilbakemeldinger og forbedringsforslag fra ansatte, kunder og profesjonelle brukere enkelt blir tilgjengelig i hele organisasjonen.

Vi skal utvikle produkter og systemer som bidrar til fuktsikring og energieffektivisering. Produktene og systemene vi utvikler tilstrebes å ha egenskaper som gjør de enkle for proffen å velge og enkle å bruke og montere. Vi skal levere riktig kvalitet, i riktig mengde til avtalt tid.

Vår satsing på bærekraftige løsninger innebærer miljømessige prioriteringer for å redusere vårt klimafotavtrykk samtidig som det vil gi oss konkurransemessige fortrinn.

Isola skal bidra til å redusere negative miljøkonsekvenser!

Isola as er sertifisert etter ISO 9001:2015.