Om Isola+
Verktøy og dokumentasjon+
Lær+

Visjon og misjon

Misjon: Isola skal beskytte verdier og være byggenæringens viktigste støttespiller i kampen for tørre, sunne og energieffektive bygg.

Visjon: Isola skal være førstevalget når det bygges fuktsikkert og energieffektivt.

Ansvar: Isola skal levere produkter med lavest mulig klimafotavtrykk og være en sosialt ansvarlig aktør ovenfor byggenæringen i utviklingen av bærekraftige bygg!

Verdier: På Isola er vi nytenkende, kundeorienterte, vi er lojale og vi er presise.

 

Strategi

Markedslederskapet skal styrkes ved langsiktig produktutvikling basert på høy fag- og markedskompetanse. Isola vil satse på egen utviklingskompetanse og i tillegg gjennom kontakt med myndigheter og sentrale fagmiljøer holde oss oppdatert på klima og miljøtrender, byggeskikk og myndighetskrav og gjennom dette ha et høyt fokus på å bidra i kampen for tørre, sunne og energieffektive bygg.

Egenproduksjon vil være en sentral del av Isolas samlede virksomhet.
Med utstrakt automatisering og høy teknisk kompetanse vil Isola legge vekt på et konkurransekraftig produksjonsapparat med effektive og smidige logistikkløsninger.

Produktivitetsutvikling og omstillingshastighet skal sikres ved tett involvering av ansatte og systematisk bruk av kontinuerlige forbedringsgrupper i hele organisasjonen.

Isola skal gjennom utvikling av produkter og tjenester søke å forenkle hverdagen til sluttbruker.
Overordnede mål og strategi skal utfylles av konkrete forbedringsprogrammer og handlingsplaner.

Misjon: Isola skal beskytte verdier og være byggenæringens viktigste støttespiller i kampen for tørre, sunne og energieffektive bygg.

Visjon: Isola skal være førstevalget når det bygges fuktsikkert og energieffektivt.

Ansvar: Isola skal levere produkter med lavest mulig klimafotavtrykk og være en sosialt ansvarlig aktør ovenfor byggenæringen i utviklingen av bærekraftige bygg!

Verdier: På Isola er vi nytenkende, kundeorienterte, vi er lojale og vi er presise.

 

Strategi

Markedslederskapet skal styrkes ved langsiktig produktutvikling basert på høy fag- og markedskompetanse. Isola vil satse på egen utviklingskompetanse og i tillegg gjennom kontakt med myndigheter og sentrale fagmiljøer holde oss oppdatert på klima og miljøtrender, byggeskikk og myndighetskrav og gjennom dette ha et høyt fokus på å bidra i kampen for tørre, sunne og energieffektive bygg.

Egenproduksjon vil være en sentral del av Isolas samlede virksomhet.
Med utstrakt automatisering og høy teknisk kompetanse vil Isola legge vekt på et konkurransekraftig produksjonsapparat med effektive og smidige logistikkløsninger.

Produktivitetsutvikling og omstillingshastighet skal sikres ved tett involvering av ansatte og systematisk bruk av kontinuerlige forbedringsgrupper i hele organisasjonen.

Isola skal gjennom utvikling av produkter og tjenester søke å forenkle hverdagen til sluttbruker.
Overordnede mål og strategi skal utfylles av konkrete forbedringsprogrammer og handlingsplaner.