Om Isola: Kvalitet og miljø

Kvalitet og miljø

For å sikre oppfyllelsen av forretningsideen har Isola følgende politikk og mål for kvalitet og miljø

Kvalitet og Miljø!

1. Isola skal være ledende innen produktutvikling og fagkompetanse i sin bransje.

2. Isola organiseres slik at ansvar og myndighet i størst mulig grad delegeres ut i
organisasjonen.

3. Bedriftens måltall skal utarbeides i samarbeid med teamene og være gjenstand for en
regelmessig vurdering av bedriftens evne til kontinuerlig forbedring.

4. Isola satser primært på egenproduserte produkter og systemer – på høyt kvalitetsnivå.
Kundene skal tilbys produkter og komplette systemløsninger.

5. Isola skal være eksportrettet. Utvalgte nisjéprodukter og systemer skal markedsføres i
definerte markeder.

6. Isola har som målsetting å produsere varer med optimalt ressursforbruk og unngå bruk
av miljøbelastende råmaterialer.

7. Helse, miljø og sikkerhet skal vurderes like høyt som produksjon og økonomi både
under planlegging og drift.

8. Isola skal tilfredsstille kundenes krav til kvalitet og avtalte leveringsbetingelser.

Kvalitetspolitikken som beskrevet ovenfor er i samsvar med Isolas organisasjonsmessige mål og kundenes forventninger og behov.

For å sikre oppfyllelse av våre forpliktelser innen helse, miljø og sikkerhet har Isola innført Internkontroll i henhold til offentlige bestemmelser.

Isola as er sertifisert etter ISO 9001:2008